Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte van de dag

‘Voor niets hebt gij ontvan­gen, voor niets moet gij geven.’
(Mt 10:8)

Actueel

Er is een nieuwe update gemaakt van de gebedstijden op de site. Klik hier.
Alles staat nu overzichtelijk op één pagina.

een poosje in de abdij bij de broeders en de zusters….

Eventjes weer herbronnen bij de Heer…?
in vakantie- of bloksfeer…?
Stil worden in gebed
of delen, crea, uitstap … ’t is geen belet

 

wanneer?  woe 28 dec’17 om 16u tot en met ma 1 januari 2018 (slot met de Mis van 10u)

waar? Abdijstr 84 – 8470 Gistel bij de Gem. Moeder van Vrede

Voor wie? voor studenten en voor jongvolwassenen

Programma?

Er wordt een mooi programma uitgewerkt waar we in twee ‘groepen’ zullen werken.
1) een 4 à 5-tal studenten die we de kans willen geven om in een geest van gebed te kunnen studeren. Ze krijgen een kamertje met bureau’tje en er zal voor hen gekookt worden. Ze  worden vriendelijk uitgenodigd om de H.Mis te volgen en de aanbidding om zo ook al hun studies aan de Heer en Maria toe te vertrouwen.

2) jongvolwassenen (20+) die hun tijd zinvol willen gebruiken: gebed, onderricht, schilderen, crea, uitstap, delen, ontmoeting, zingen, koken, werkje… tijd voor stilte… om hun leven aan de Heer toe te vertrouwen en de H.Geest te vragen voor onderscheiding op hun verdere levenswandel in keuzes en beslissingen die ze moeten nemen…

Eind jaar…
Op 31 dec sluiten we ook het oude jaar af met een mooie Aanbiddingsavond. We danken voor alles wat we het voorbije jaar mochten ontvangen in ons leven… Het nieuwe jaar willen we vol vertrouwen aan God geven opdat Hij met ons mag doen wat Hij wil. Dit doen we met een nachtmis. Het is zeker zinvol om dit met ons mee te vieren.

nodig?

– bijbel
– schrijfgerief
– lakens en handdoeken
– toiletgerief
– warme trui
– werkkleren en -schoenen

– een groot en open hart!!

wij zorgen voor alles voor de maaltijden
Na inschrijving zullen we nog laten weten of je misschien iets meer nodig hebt ivm de crea of andere activiteiten.

Inschrijven?

Graag inschrijven voor 10 december 2017 bij  zr.annelies.mvv@gmail.com
en vermeld erbij of je student bent of niet.

Ter info

– de studenten die tijd ‘over’ hebben en een namiddag bijv willen meedoen met de “meelevers’  kunnen dit ook.

– de kamers zijn beperkt…. dus schrijf je snel in

We bidden ondertussen voor ieder van jullie!

We wensen jullie een gezegende adventstijd toe, op weg met Maria om Jezus te mogen ontvangen, ontmoeten en aanbidden….

Zr Annelies, Zr Leen
en alle broeders en zusters

Kalender van de Gemeenschap

Woe 1 november : Hoogfeest van Allerheiligen – H.Mis om 10u en in de namiddag zoals op zondag: 15u: rozenkrans gevolgd door vespers en lof + litanie van alle heiligen.
Donderdag 2 nov: Allerzielen. H.Mis om 9u. Daarna aanbidding tot 22u. Laatste uurtje met de mysteries van het Licht.
Zaterdag 4 november: gebedsdag. H.Mis om 9u. Vanaf 14u: genezingsdienst in de kerk. We bidden tot de Heer en vragen Hem om innerlijke genezing van ons hart en ook van ons lichaam. Er is de hele dag gelegenheid tot biecht. Er zal aanbidding zijn, voorspraakgebed, handoplegging, zegening, bevrijdingsgebed… Allen welkom! Gelieve uw pick nick mee te brengen.
Vrij 10 nov: Stille dag voor de Gemeenschap
Ma 13 nov: charismatische gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’. Om 19.30u in de kerk, mét eucharistieviering
Di 14 november: gebedsgroep te Zeebrugge
Do 16 nov: Mgr Lode Aerts bezoekt ons decanaat Gistel. In de namiddag is er een ontmoeting van de religieuzen uit ons decanaat. Om 19u30 bidden we het avondgebed in Eernegem.
Zondag 19 november: St Jozefskring. Na de Mis van 10u is er catechese per leeftijd: kinderen, tieners, jongeren, volwassenen
Woensdag 22 november: ontmoeting met mensen uit de jongerenpastoraal uit het decanaat Gistel. Het zal hier bij ons doorgaan, o.l.v Nathalie Verstraete, verantwoordelijke voor de jongerenpastoraal.
Op vrijdag 24 november gaan enkelen van onze Gemeenschap naar Den Bosch voor een ontmoeting met Betsaïda en Samuël, bij E.H. De Rycke.
Zondag 26 nov gaan zr Myriam en zr Annelies naar de eeuwige Geloften van zr Clara in Halle. Zij is afkomstig uit West-Vlaanderen en heeft hier nog een meeleefweek gevolgd.
maandag 27 november: bedevaart naar Rue du Bac met het Theresiajaar en ook met zr Myriam.
Di 28 nov: gebdsgroep te Sente om 19u

Zaterdag 2 december: gebedsdag. Allen welkom.
Do 7 dec: eerste donderdag, dag van aanbidding tot en met 22u, in voorbereiding van het Hoogfeest van Maria
Vrijdag 8 december: Feest van Maria, Onbevlekt Ontvangen.
Tussen 12-13u is er het genade-uur. En om 15u: Eeuwige Geloften van Zr Myriam. Allen welkom! Er is geen H.Mis ’s morgens!!
Ma 11 dec: gebedsgroep Hulp der Christenen hier in de kerk om 19.30u.
Ma 11 dec tot en met woe 13 dec: adventsrecollectie voor de Gemeenschap
Di 12 dec: gebedsgroep te Zeebrugge
Zaterdag 16 dec: We luisteren het huwelijk op van Christine en Pascal. Zij is de zus van zr Annelies. Allen welkom om 11u te St Andries voor de H.Mis.
Zondag 17 dec: St Jozefskring met biechtgelegenheid en zegening van de kerstekindjes.
Do 21 dec: klaver 4 komt voor kerstspel
Vrij 22 en za 23 dec: zr Greta speelt mee in kerstmusical te Brugge.
Zondag 24 dec: kerstavond
Ma 25 december: KERSTDAG. De H.Missen zijn om 8u en 10u.
Di 26 december: Tweede kerstdag. H.Mis om 9u. Kerstzang ‘Vlaanderen zingt Kerst’ (Davidsfonds Gistel): om 16u in de kerk, met een drankje nadien in de cafetaria. Allen welkom! ’s Avonds: gebedsgroep te Sente
Van 26 – 30 december zijn de H.Missen telkens om 9u ’s morgens (en niet om 7.30)
Zondag 31 dec:

Ma 1 januari: eerste H.Mis om 00.30u ter ere van de Moeder Gods! Daarna eerste rozenhoedje en gelegenheid tot ontmoeting.
De H.Mis is om 10u
Di 2 januari is de H.Mis om 9u.
Do 4 jan: eerste donderdag, dag van aanbidding; van 21 tot 22u: geleide aanbidding
zaterdag 6 jan: eerste zaterdag, met trekking van een jaarheilige
Ma 8 jan: gebedsgroep Hulp der Christenen om 19.30u
Di 9 jan: gebedsgroep te Zeebrugge
Vrij 12 jan: stille dag voor de Gemeenschap
Zo 21 jan: St Jozefskring met traditionele wafelbak
Vrij 26-28 jan: De vereniging ‘De Grijze Kat’ komt hier op bezinning
Di 30 jan: gebedsgroep te Sente

Do 1 febr: dag van Aanbidding. Geleid van 21-22u in voorbereiding op O.L.Vrouw Lichtmis.
Vrij 2 feb: Lichtmis, H.Mis om 9u met lichtprocessie
za 3 feb: eerste zaterdag. Allen welkom!
zondag 11 feb : bijeenkomst Mariakring
15u: rozenkrans 15.30u: vespers 16.30u: conferentie
ma 12 feb: 19.30u: Charismatische gebedsgroep Hulp der Christenen
Di 13 feb: Gebedsgroep Zeebrugge
Woe 14 febr: ASWOENSDAG – 9u: H.Mis met uitdelen van askruisjes