Ook dit jaar gaat de processie als gevolg van de coronapandemie niet uit.

Godelieve werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy (nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk). Ze was van adellijke afkomst en werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel. Het huwelijk werd echter een mislukking. De moeder van Bertolf haatte Godelieve en hitste haar zoon op. Uiteindelijk liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten. Zij werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Dit gebeurde in juli 1070. Gedurende haar korte leven was Godelieve een weldoenster voor de armen.

Een tiental jaar na de dood van Godelieve schreef de monnik Drogo uit de abdij van Sint-Winoksbergen (Bergues in Noord-Frankrijk) het eerste levensverhaal van Godelieve, de Vita Godeliph. Op 30 juli 1084 kwam Radbout II, bisschop van Noyon-Doornik, naar de kerk van Gistel om de stoffelijke resten van Godelieve te verheffen, wat gelijkstond met een heiligverklaring.

Godelieve wordt aangeroepen tegen keel- en oogziekten. De mensen vragen ook haar hulp bij huwelijksproblemen of familiale moeilijkheden. Haar feestdag wordt gevierd op 6 juli.
De typische attributen van Godelieve zijn de wurgdoek en de vier kronen. De wurgdoek verwijst naar haar marteldood. De vier kronen symboliseren de vier levensperiodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap.

Wellicht omstreeks 1100 werd op de plaats van de marteldood van Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. Volgens de overlevering werd de abdij opgericht door Edith, de dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf. Zij was blindgeboren, maar kon zien toen zij haar ogen waste met water uit de put waarin Godelieve werd ondergedompeld. De abdij werd in 1578 vernield door de geuzen. De zusters moesten vluchten en vestigden zich uiteindelijk in de Boeveriestraat te Brugge, waar in 1623 een nieuwe abdij werd opgericht. In 1891 keerden twaalf zusters naar Gistel terug en namen hun intrek in het nieuwe neogotische klooster, gebouwd door architect baron Jean Baptiste Bethune. In 1934 kreeg de priorij weer de titel van abdij. Vanaf 1952 werd de abdij grondig verbouwd door architect Arthur Degeyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd in 1962. In 1987 werd het Godelievemuseum opgericht en in 1991 werd de Godelievezaal, een modern onthaalcentrum met cafetaria, geopend. In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vrede, die door de bisschop van Brugge erkend werd als religieuze congregatie, vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte. De zusters benedictinessen woonden tot eind 2011 in de abdij.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634). Verder kun je de abdijkerk, de devotiekapel, de kraaienkapel (op de motte), de gevangenis en de plaats met het genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.

Wil je meer weten over de abdij Ten Putte en haar geschiedenis, dan kun je een erfgoedwandeling maken op de abdijsite. De begeleidende brochure (€ 3) is te verkrijgen in het Godelievemuseum.

De abdij Ten Putte ligt nabij een knooppuntenroute van het fietsnetwerk Brugse Ommeland. Speciaal voor families met kinderen tussen 10 en14 jaar werd in 2018 de KrisKrasroute, een QR-zoektocht in de omgeving van Gistel, ontworpen. Deze zoektocht start op de parking van de abdij.

De schilderachtige abdij Ten Putte is gelegen op de plaats waar Godelieve van Gistel in 1070 vermoord werd. De oude abdij werd in 1578 verwoest door de geuzen. Toen een aantal zusters benedictinessen in 1891 vanuit de Brugse Sint-Godelieveabdij naar Gistel terugkeerden, werd een nieuw neogotisch klooster gebouwd door architect J.B. de Bethune. Momenteel woont de religieuze gemeenschap Moeder van Vrede in de abdij.

In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water. Ga zeker ook eens kijken naar het merkwaardige ‘Hemd zonder Naad’ of ervaar even de rust in de abdijkerk. Het museum en de filmvoorstelling geven voor de geïnteresseerde bezoeker wat extra duiding.

Op een aantrekkelijke manier verneem je in het museum meer over Sint-Godelieve, die in 1070 vermoord werd in opdracht van haar echtgenoot Bertolf, en over de devotie voor de Gistelse heilige met als hoogtepunt de jaarlijkse processie. Er wordt ook ruime aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van de abdij. In de tentoonstellingskasten kan je naast de objecten telkens een korte film bekijken. Tot de pronkstukken die in 2021 getoond worden behoren een schilderij (17de eeuw) met de voorstelling van de stichting van de abdij Ten Putte, de Godelievetafel (1568) en een merkwaardige passiereliek van het H. Bloed uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Openingsuren

Van zaterdag 12 juni tot en met 30 september:

iedere namiddag van 14 tot 17.30 uur
op maandag gesloten tijdens de maanden juni en september.

Toegangsprijzen

individuelen: € 3, groepen: € 2 p.p.
combinatieticket met de filmvoorstelling

Naar aanleiding van de nieuwe publicatie ‘De familie Bethune en de stichting van het prioraat St.-Godelieve te Gistel’, wordt in het museum extra aandacht besteed aan de bouw van het prioraat in 1891. In 2021 is het immers 200 jaar geleden dat architect en eigenaar van het kloosterdomein Jean-Baptiste Bethune in Kortrijk geboren werd. Talrijke neogotische kunstobjecten zoals beeldengroepen en liturgisch vaatwerk uit de abdij en uit de verzameling van de familie de Bethune zullen in het museum te bezichtigen zijn. Blikvanger is ongetwijfeld het glasraam met de voorstelling van de H. Godelieve (1893) uit de kerk van het prioraat.

Openingsuren tentoonstelling

Van 1 juli tot en met 30 september:

iedere namiddag van 14 tot 17.30 uur
tijdens de maand september gesloten op maandag

Wie echter met familie of in groep een rondleiding wenst gekoppeld met een museumbezoek en/of filmvoorstelling kan een gids reserveren (€ 40 + € 2 p.p.) op het nummer 0479 790 889 of info@godelievevangistel.be

Van 15 juni t.e.m. 2 juli is er dagelijks (met uitzondering van de maandag) een voorstelling van de film ‘Credo de Kraai, een kras verhaal over St.-Godelieve’.
Vaste afspeeluren zijn 15.30 en 16.15 uur. Op verzoek kan er ook een extra voorstelling zijn om 14.30 uur.

Vanaf 5 juli tot en met 30 september 2021 wordt de nieuwe film ‘Tussen water en wolken’ vertoond.

De officiële première van de film gebeurt in het weekeinde van 3 en 4 juli 2021.
De film vertelt het verhaal van een jong koppel dat met een opplooibare kano vaart van de ene plaats naar de andere, een voor een allemaal ankerplaatsen in het leven van de H. Godelieve. Startend nabij Wissant, en Wierre-Effroy, varen ze via Bergues, Saint-Omer, Gent en Brugge naar Gistel. Letterlijk en figuurlijk een bede-vaart. Ondertussen horen we de commentaren op het trieste levensverhaal door Heinfried, de vader van Godelieve, van Willem de moeraswerker, van abdis Josynken Zwijns en ten slotte van de monnik Drogo.

Op 25 april 1821 werd de tweehonderdste verjaardag herdacht van de geboorte van Jean-Baptiste Bethune.  Als architect werd hij de voortrekker van de neogotische beweging in België. Wat weinigen weten is dat hij naast architect ook de eigenaar van het prioraat St.-Godelieve in Gistel was en dat zijn familie tot 1949 eigenaar van de abdij zou blijven.
De auteurs vertellen in het rijk geïllustreerde boek wat de rol van de families de Bethune en van Outryve d’Ydewalle was bij de stichting van het prioraat in 1891.
Op 2 juli 1891 kwamen elf zusters het nieuwe kloosterpand betrekken. Om dit alles in de juiste context te plaatsen geven ze in het boek aanvullend ook een uitvoerig overzicht  van de Godelievedevotie in Gistel in de 19de eeuw. Het rijk geïllustreerde boek (158 blz.) is niet alleen een mooie aanvulling op de herdenking maar ook een geslaagde studie over een plaatselijke geschiedenis. De auteurs Marc Vansevenant en Werner Peene hebben op een boeiende wijze dit stukje geschiedenis uit de negentiende eeuw met veel oog voor het detail beschreven. Hun initiatief om een nieuw werk te schrijven over de H. Godelieve en de zusters benedictinessen zet ongetwijfeld de herdenking van J.B. Bethune de nodige luister bij. Het resultaat is een werk van jarenlange interesse en opzoeking over veel geloof en cultuur van eigen streek.

Het boek, met een beperkte oplage en gerealiseerd i.s.m. de uitgeverij Bonte te Brugge, kan in voorverkoop bekomen worden door overschrijving van € 28 op rekeningnummer BE71 0682 0506 2269 van de vzw Vrienden van het St.-Godelievemuseum Gistel. De boeken met voorintekening worden bezorgd of kunnen vanaf 11 juli 2021 afgehaald worden in het St.-Godelievemuseum.

Contact: info@godelievevangistel.be of 0479 790 889

De Godelievezaal, die plaats biedt aan ca. 200 personen, wordt gebruikt als cafetaria, ontvangstzaal en ontmoetingsruimte. Zowel groepen als individuele personen kunnen er terecht. Je kunt er talrijke dranken, koffie met taart, ijs of een belegde boterham verkrijgen. Vanop het ruime zonneterras heb je een zicht op de prachtige tuin en boomgaard.

Info:
Godelievezaal – Abdij Ten Putte
tel. 059 27 86 71 of 0498 83 88 62
info@moedervanvrede.be

tel. 059 27 86 71 of 0498 83 88 62

info@moedervanvrede.be

Meer gegevens over geleide bezoeken aan de abdij Ten Putte en het Godelievemuseum kun je vinden op de website www.godelievevangistel.be onder de rubriek ‘Ontdek Gistel’. Je treft er ook een reservatieformulier aan dat je digitaal kunt invullen en verzenden.

Info:
Godelievemuseum
tel. 0479 79 08 89
info@godelievevangistel.be