St.-Godelieve

Home/St.-Godelieve
Godelieve werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy (nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk). Ze was van adellijke afkomst en werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de zoon van de kasteelheer van Gistel. Het huwelijk werd echter een mislukking. De moeder van Bertolf haatte Godelieve en hitste haar zoon op. Uiteindelijk liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten. Zij werd eerst gewurgd en daarna ondergedompeld in een waterpoel. Dit gebeurde in juli 1070. Gedurende haar korte leven was Godelieve een weldoenster voor de armen. Zij ontving hen en gaf hen te eten. Op 30 juli 1084 werd Godelieve heilig verklaard door Radbod II, bisschop van Doornik-Noyon.
Sint-Godelieve wordt aangeroepen tegen keel- en oogziekten en om de huiselijke vrede te bewaren of te herstellen. Haar feestdag wordt gevierd op 6 juli.
De typische attributen van Godelieve zijn de wurgdoek en de vier kronen. De wurgdoek verwijst uiteraard naar haar marteldood (de wurging). De vier kronen symboliseren de vier levensperiodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap.
Wellicht op het einde van de elfde eeuw werd op de plaats van de marteldood van Sint-Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. De abdij kende een grote bloei, maar werd in 1578 verwoest door de geuzen. De zusters moesten vluchten en stichtten in 1623 een nieuwe abdij in de Boeveriestraat te Brugge. In 1891 keerden een aantal zusters vanuit Brugge terug naar Gistel en namen hun intrek in de nieuwe kloostergebouwen, opgetrokken in neogotische stijl naar de plannen van architect baron J.B. Bethune. In 1934 kreeg de priorij de eeuwenoude titel van abdij terug. Vanaf 1952 werd de abdij grondig verbouwd en uitgebreid onder leiding van architect A. Degeyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd in 1962. In 1987 werd binnen de muren van de abdij het Sint-Godelievemuseum opgericht en in 1991 werd de Godelievezaal, een modern onthaalcentrum met cafetaria, geopend. In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vrede vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte.
De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634). Verder kunt u de abdijkerk, de devotiekapel, het Kraaikapelletje (op de motte), de gevangenis en de plaats met het Genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het merkwaardige ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.
Langs de abdij Ten Putte leiden verschillende bewegwijzerde toeristische routes voor autotoeristen, fietsers en wandelaars (o.a. het fietsnetwerk Brugse Ommeland).

Op het domein van de abdij Ten Putte bevindt zich ook het Sint-Godelievemuseum. In het museum, dat volledig vernieuwd werd in 2008, verneem je op een moderne en attractieve wijze meer over het leven van Sint-Godelieve, de devotie voor de Gistelse heilige en de geschiedenis van de abdij.

Het Godelievemuseum is dagelijks open van zondag 2 april 2017 tot en met zondag 1 oktober 2017:
op zaterdag, zondag en maandag van 14.00 tot 18.00 uur
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
Toegang: € 2 p.p. – groepen € 1,5 p.p.

Van 1 april t.e.m. 30 september 2018 is er in de filmzaal dagelijks een film over Godelieve van Gistel om 16.15 uur
Toegang: € 2 p.p. – groepen € 1,5

Combinatieticket museum en filmvoorstelling : € 3 p.p. – groepen € 2 p.p.

Mail: toerisme@gistel.be

Deze zaal, die plaats biedt aan ca. 250 personen, doet dienst als cafetaria, ontvangstzaal en ontmoetingsruimte. Zowel groepen als individuele personen kunnen er terecht. U kunt er gebak, ijs, abdijbrood met beleg, verschillende trappistenbieren en talrijke andere warme en koude dranken verkrijgen. Van op het ruime zonneterras hebt u een zicht op de prachtige tuin en boomgaard.

Inlichtingen:
Godelievezaal, ABDIJ, 059/27.86.71 of 0498.83.88.62

Voor geleide bezoeken aan de abdij Ten Putte en het Sint-Godelievemuseum gelieve de website www.godelievevangistel.be te raadplegen of contact op te nemen met het Godelievemuseum.

Inlichtingen:
Dienst voor toerisme, 059.27.02.17 of toerisme@gistel.be

Zondag 8 juli 2018
Elk jaar trekt op de eerste zondag na 6 juli de St.-Godelieveprocessie door de straten van Gistel. Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. Een moderne, vernieuwde processie zet de eeuwenoude traditie verder. Circa duizend figuranten in historische klederdracht beelden het leven, de mirakels, de marteldood en de verheerlijking van de heilige uit. Zingende, dansende, musicerende en sprekende groepen en sierlijke praalwagens volgen elkaar op.

Meer info tref je aan op de website www.godelievevangistel.be

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden