Zondag 12 juli 2020 om 16 uur

Het tragische levensverhaal van Godelieve spreekt nog altijd tot de verbeelding. De Godelieve-processie, die elk jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel trekt, is daarvan een getuigenis.
Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. Een moderne processie zet deze eeuwenoude traditie verder. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Ca. 1.000 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Godelieve uit: vanaf haar geboorte en haar jeugd over haar mislukte huwelijk tot haar brutale marteldood in 1070. Godelieve werd in 1084 heilig verklaard en dus als voorbeeld gesteld voor de komende eeuwen. Dit vormt het onderwerp van het laatste gedeelte van de processie.
De processie wordt regelmatig vernieuwd. In 2012 werden twee nieuwe praalwagens, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve worden uitgebeeld, gerealiseerd.
Op de dag van de processie zijn er ook verschillende randactiviteiten in het stadspark en in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Na de processie wordt iedereen uitgenodigd op een volksfeest in het stadspark tussen de kerk en de markt.

Meer gegevens over de Godelieveprocessie kun je vinden op de website www.godelievevangistel.be.
Info: processie@godelievevangistel.be

Contactgegevens abdij Ten Putte
Gemeenschap Moeder van Vrede
Abdijstraat 84 – 8470 Gistel
tel. 059 27 86 71, fax 059 27 77 91
info@moedervanvrede.be

Godelieve werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy (nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk). Ze was van adellijke afkomst en werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel. Het huwelijk werd echter een mislukking. De moeder van Bertolf haatte Godelieve en hitste haar zoon op. Uiteindelijk liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten. Zij werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Dit gebeurde in juli 1070. Gedurende haar korte leven was Godelieve een weldoenster voor de armen.

Een tiental jaar na de dood van Godelieve schreef de monnik Drogo uit de abdij van Sint-Winoksbergen (Bergues in Noord-Frankrijk) het eerste levensverhaal van Godelieve, de Vita Godeliph. Op 30 juli 1084 kwam Radbout II, bisschop van Noyon-Doornik, naar de kerk van Gistel om de stoffelijke resten van Godelieve te verheffen, wat gelijkstond met een heiligverklaring.

Godelieve wordt aangeroepen tegen keel- en oogziekten. De mensen vragen ook haar hulp bij huwelijksproblemen of familiale moeilijkheden. Haar feestdag wordt gevierd op 6 juli.
De typische attributen van Godelieve zijn de wurgdoek en de vier kronen. De wurgdoek verwijst naar haar marteldood. De vier kronen symboliseren de vier levensperiodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap.

Wellicht omstreeks 1100 werd op de plaats van de marteldood van Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. Volgens de overlevering werd de abdij opgericht door Edith, de dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf. Zij was blindgeboren, maar kon zien toen zij haar ogen waste met water uit de put waarin Godelieve werd ondergedompeld. De abdij werd in 1578 vernield door de geuzen. De zusters moesten vluchten en vestigden zich uiteindelijk in de Boeveriestraat te Brugge, waar in 1623 een nieuwe abdij werd opgericht. In 1891 keerden twaalf zusters naar Gistel terug en namen hun intrek in het nieuwe neogotische klooster, gebouwd door architect baron Jean Baptiste Bethune. In 1934 kreeg de priorij weer de titel van abdij. Vanaf 1952 werd de abdij grondig verbouwd door architect Arthur Degeyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd in 1962. In 1987 werd het Godelievemuseum opgericht en in 1991 werd de Godelievezaal, een modern onthaalcentrum met cafetaria, geopend. In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vrede, die door de bisschop van Brugge erkend werd als religieuze congregatie, vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte. De zusters benedictinessen woonden tot eind 2011 in de abdij.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634). Verder kun je de abdijkerk, de devotiekapel, de kraaienkapel (op de motte), de gevangenis en de plaats met het genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.

Wil je meer weten over de abdij Ten Putte en haar geschiedenis, dan kun je een erfgoedwandeling maken op de abdijsite. De begeleidende brochure (€ 3) is te verkrijgen in het Godelievemuseum.

De abdij Ten Putte ligt nabij een knooppuntenroute van het fietsnetwerk Brugse Ommeland. Speciaal voor families met kinderen tussen 10 en14 jaar werd in 2018 de KrisKrasroute, een QR-zoektocht in de omgeving van Gistel, ontworpen. Deze zoektocht start op de parking van de abdij.

Op het domein van de abdij Ten Putte bevindt zich ook het Godelievemuseum. Je verneemt er op een moderne en attractieve wijze meer over het leven van Godelieve, de devotie voor de Gistelse heilige en de geschiedenis van de abdij. In de verschillende tentoonstellingskasten geeft een korte film de bezoekers meer historische duiding.
Tot de pronkstukken van het museum behoren de grafsteen van abdis Godelieve Payers uit 1553 (teruggevonden bij een antiquair in Parijs), de Godelievetafel (een drieluik uit de 16de eeuw), de ‘bloedstenen’ en een glasraam met Godelieve dat afkomstig is uit de neogotische abdijkerk (ca.1891).

Openingsperiode en –uren:
Tijdens de maanden mei, juni en september: van dinsdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.30 uur.
Tijdens de maanden juli en augustus: dagelijks van 14.00 tot 17.30 uur
Voor groepen op afspraak

Toegangsprijzen:
individuelen: € 3 – groepen: € 2 p.p.
een toegangsticket voor de film ‘Credo, de kraai’ is inbegrepen

Info:
Godelievemuseum
tel. 0479 79 08 89
info@godelievevangistel.be

In 2017 realiseerde de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum in samenwerking met de Gemeenschap Moeder van Vrede de film ‘Credo, de kraai. Een kras verhaal over Sint-Godelieve’.
In deze film vertelt een jonge kraai het verhaal van zijn betovergrootvleugelvader Christophe, vriend van Godelieve. Hoe Christophe het leven van de jonge vrouw meemaakte, haar volgde, rouwde om haar dood, waarom hij zijn naam veranderde en ten slotte Credo werd. Een pakkend verhaal over trouw, vertrouwen, ontrouw, doodslag maar vooral … geloof.
‘Credo, de kraai’ is een filmische evocatie van het leven van Sint-Godelieve gezien door het oog van een kraai. Apart en treffend actueel, een ontroerende film met uniek beeldmateriaal.
De film wordt vertoond in de filmzaal van de abdij.

Periode en –uren:
van 1 april tot en met 30 september: dagelijks om 15.30 en 16.15 u.

Toegangsprijzen:
individuelen: € 3 – groepen: € 2 p.p.
een toegangsticket voor het Godelievemuseum is inbegrepen

Info:
Godelievemuseum
tel. 0479 79 08 89
info@godelievevangistel.be