Contactblaadje

Home/Contactblaadje

Uw naam

Uw email

Adres
Straat en nummer

Postcode en gemeente

Contactblaadje graag bij me thuis bezorgen
Via de postVia internet (pdf)

Onze gemeenschap geeft ook een eenvoudig tijdschriftje uit dat om de drie maanden verschijnt, met nieuws, weetjes, verslagen … Je kunt het gratis verkrijgen. Vul je gegevens in op het folder hiernaast en druk op ‘verzenden’.

Een vrijwillige bijdrage mag, graag, via het rekeningnummer:
Tijdschrift:
V.Z.W. GEM. MOEDER VAN VREDE
IBAN: BE 88 4783 3591 0141
BIC: KREDBEBB

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden