St.-Jozefkring

Home/St.-Jozefkring

Vele christelijke gezinnen zoeken naar een zinvolle gezinscatechese. Onze St.-Jozefkring wil dit juist aanbieden : catechese rond geloof, opvoeding, samenleven, …

De St.-Jozefskring is dus een werking rond onze Gemeenschap voor iedereen die belangstelling heeft voor catechese, zowel gezinnen, kinderen, tieners, jongvolwassenen, oud of jong… iedereen is welkom. We komen samen elke derde zondag van de maand voor eucharistie, aanbidding, catechese.


Schema van de bijeenkomst:

10.00 uur : eucharistieviering in de kerk
11.00 uur : een kwartiertje aanbidding
11.30 uur : catechese voor gezinnen en jong volwassenen, catechese voor de kinderen, voor de jeugd en voor de jongeren. Ondertussen is er babysit voor de kleintjes.
12.30 uur : gezamenlijke picknick met daarna gezellig samenzijn voor degenen die het wensen. In de namiddag is er geen programma meer voorzien, alhoewel men altijd nog kan blijven napraten met een kopje koffie of zo … tot 15 uur. Dan is het tijd voor het rozenhoedje in de kerk.

Ben je geïnteresseerd ?
Vraag inlichtingen bij :
Philippe en Mieke Moulin-Neirynck
Pikkelstraat 7, 8570 Anzegem
Tel. 056/68.98.09
philippe.moulin@skynet.be
Of bij de gemeenschap zelf.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden