Maandactiviteiten

Home/Maandactiviteiten

Eerste donderdag van de maand: 9.30 tot 22 uur : doorlopend aanbidding in de kerk. Het laatste uur (21-22 uur) is de aanbidding geleid met gebed en zang.

Eerste zaterdag van de maand: maandelijkse gebedsdag waarop iedereen welkom is.
08.30 u. Morgengebed
09.00 u. Eucharistie met homilie
10.00 u. Meditatieve rozenkrans
10.30 u. Aanbidding doorlopend tot 14.30 u.
               Ondertussen is er biechtgelegenheid.
12.00 u. Vanaf de middag kan men zijn picknick opeten in de zaal
14.30 u. Tweede rozenhoedje en einde

Iedere tweede dinsdag van de maand gaan we naar een gebedsgroep in Zeebrugge
(rozenkrans en eucharistie)

Iedere laatste dinsdag van de maand gaan we naar de gebedsgroep ‘ Het Cenakel ‘ in Heule (Fatimakerk – Menenpoort) rozenkrans, homilie en aanbidding van 19 uur tot 20.30 uur.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden