Dagindeling

Home/Dagindeling

GEBED…

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
7.00 u : morgengebed – lauden
7.30 u : eucharistie
8.00 u : eerste rozenhoedje (blijde mysteries) tijdens de aanbidding tot 8u30

Woensdag:
8.00 u : eerste rozenhoedje (blijde mysteries)
8.30 u : morgengebed – lauden
9.00 u : eucharistie + aanbidding tot 10.00 u

Zaterdag:
8.30 u : morgengebed – lauden
9.00 u : eucharistie
9.30 u : eerste rozenhoedje(blijde mysteries) tijdens de aanbidding

Maandag t.e.m zaterdag:
17.30 u : avondgebed – vespers
18.00 u : derde rozenhoedje (glorierijke mysteries)
21.00 u : aanbidding ( donderdag avond : 20u30 tot 21u30 )

Andere momenten van aanbidding:
Op donderdag van 20.30 u tot 21.30 u (mysteries van het Licht)
Op zondag van 21 u tot 22 u.
Op de eerste donderdag van de maand: doorlopend van 10 u. tot 22 u.
Vooravond van elk groot Mariafeest : van 20u tot 22u
Kruisweg : Elke vrijdag om 20 uur, gevolgd door een half uur stil gebed bij het Kruis.
Eucharistie : op zondag : om 8 uur + om 10 uur (= verzorgd door onze gemeenschap)
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een gebedsdag waarop iedereen welkom is.
Deze dag loopt van 8.30 u tot 15 u.

Al wie deelneemt kan er zijn picknick gebruiken in broederlijk samenzijn.

… EN EVANGELISATIE

Gebedsgroepen begeleiden.
Mensen kunnen voor enkele dagen terecht voor een persoonlijke retraite in ons gastenhuis. Gelieve contact op te nemen met zr Annelies (door omstandigheden is het gastenhuis gesloten)
Op 15 augustus, feest van O.L.-Vrouw-Ten-hemel-opgenomen, is er een groot feest voor alle vrienden van onze gemeenschap. Om 15 uur is er een feestelijke H. Mis en daarna is iedereen welkom op de receptie op de weide. Ambiance verzekerd!

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden