Mariamaand

Meimaand

Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘De Paastijd wordt afgesloten met het feest van Pinksteren…
De mens van alle tijden en plaatsen verlangt een vol en mooi leven, rechtvaardig en goed, een leven dat niet door de dood bedreigd wordt, maar dat kan rijpen en groeien tot het zijn volheid bereikt.
De mens is zoals iemand die op stap is en doorheen de woestijnen van het leven, dorst naar levend, opborrelend en fris water, dat zijn diepste verlangen naar licht, liefde, schoonheid en vrede ten diepste kan lessen. Wij voelen dat verlangen allemaal!
En Jezus geeft ons dit levend water: het is de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en die Jezus in ons hart uitstort. “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed”, zegt Jezus ons (Joh. 10, 10).Jezus belooft ‘levend water in overvloed en voor altijd’ aan de Samaritaanse en aan iedereen die Hem erkent als de Zoon die door de Vader gezonden is om ons te redden. Jezus kwam ons dat ‘levend water’, de Heilige Geest, geven opdat ons leven door God zou geleid worden, door God bezield, door God gevoed.’
(Paus Franciscus)

Actueel

Kalender van de gemeenschap

MEI – Mariamaand

Dinsdag 1 mei: enkelen van onze Gemeenschap gaan naar Moerzeke voor een dag rond ‘geestelijke gezondheid’ georganiseerd door CeyTec, een Argentijnse stichting met gevormde psychologen die werken vanuit een gelovig en christelijk mensbeeld. We helpen ook mee aan de kinderopvang.

Donderdag 3 mei: aanbiddingsdag (10-22u) waarvan geleide aanbidding van 21-22u met muziek en de mysteries van het Licht.

Samana Appelterre-Eichem volgt de vespers mee. Ook komt een groep uit dekanaat Diksmuide.

Op vrijdag 4 mei komt Allan Ames spreken.
Om 17u: rozenkrans
18u: H.Mis
19u: conferentie.

Zaterdag 5 mei: gebedsdag, eerste zaterdag – allen welkom. (8.30u lauden – 9u Mis + rozenkrans + aanbidding + biechtgelegenheid – over de middag picknick in de cafetaria)

Zondag 6 mei: vormselmis te Zevekote waar ook zr Greta zal aanwezig zijn als catechiste.

Dinsdag 8 mei: OKRA Desselgem komt op bedevaart. Ook een OKRA mei-bedevaart. Br Alexander gaat voor in de H.Mis om 14u.
’s Avonds is er gebedsgroep van Zeebrugge hier in onze kerk.

Woensdag 9 mei: ‘Sisters-only-dag’

Donderdag 10 meiO.L.Heer Hemelvaart. De eucharistie gaat door zoals op zondag: 8u + 10u. In de namiddag rozenkrans (15u) + vespers (15.30u)

Vrijdag 11 mei: start Pinksternoveen
Zaterdag 12 mei: H.Mis om 9u in de pinksternoveen, samen met de KCV.

Zondag 13 mei: gebedsgroep Pr Poppe komt voor een gebedsdienst. Het is Fatima-dag.

Maandag 14 mei : gebedsgroep Hulp der Christenen, in onze abdijkerk.

Dinsdag 15 mei: Samana St Michiels komt voor een gebedsmoment.

Woensdag 16 mei: Samana Ertvelde komt op bedevaart.

Donderdag 17 mei: OKRA o.l.v. Jef Pollentier komt en ook WZC Haerlebout (Middelkerke).

Vrijdag 18 mei: 20u: Meibedevaart KVLV +LG

Zondag 20 mei: PINKSTEREN ! Kom H.Geest!
St Jozefskring! Allen welkom!

Maandag 21 meiPinkstermaandag. We lassen een bus in naar de Pinksterviering, georganiseerd door de KCV. Het gaat door in Mol en de bus vertrekt hier. Meer info? Neem contact op met zr Annelies (059/27 86 71 of zr.annelies.mvv@gmail.com) Michelle Moran zal komen spreken.

Dinsdag 22 mei: WZC Lichtendal uit Kortrijk komt op bedevaart.

Woensdag 23 mei: WZC St Bernardus komt op bedevaart alsook de parochie van Ruiselede.

Donderdag 24 mei: residentie Zilverduin uit De Haan komt op bedevaart. Collega’s uit het St Lodewijkscollege Brugge volgen de vespers mee.

Vrijdag 25 mei: bedevaart van een groep uit Wallonië (Hesbaye)

Zondag 27 mei: feest van de H.Drie-Eenheid. De Mariakring komt samen. U bent hierbij uitgenodigd naar de rozenkrans van 15u, de vespers om 15.30u en daarna komen we samen in de cafetaria (St Jozefszaal) voor de conferentie en een kopje koffie.

maandag 28 mei: WZC Ter Linde uit Hooglede komt op bedevaart.

Dinsdag 29 mei: gebedsgroep het Cenakel om 19u te Sente

Donderdag 31 mei: Maria Bezoek + Sacramentsdag. H.MIs is om 9u. ’s Avonds is er aanbidding van 20.30u – 21.30u met sacramentsprocessie. Overdag komt Samana Roeselare-Tielt en tevens rusthuis uit Wilskerke.
Br Robert vertrekt op bedevaart naar Italië.

Zaterdag 2 juni: gebedsdag – allen welkom!

Van 4 – 8 juni gaan br Dirk, zr Hanna en zr Annelies naar de Gemeenschap van de Béatitudes om er een retraite te volgen gepreekt door pater Jacques Philippe.

Donderdag 7 juni: aanbiddingsdag (10-22u, met laatste uurtje geleide aanbidding)
KVLV Pittem komt op bedevaart.

Vrijdag 8 juni: H.Hart van Jezus. H.Mis om 9uur.
Dagcentrum Rosas komt op bedevaart.

Zaterdag 9 juni: Onbevlekt Hart van Maria. ’s Avonds gaan enkelen de H.Mis opluisteren in de St Michielsbeweging te Kortrijk en zal een broeder of zuster ook een kort getuigenis geven.

Maandag 11 juni: WZC Patershof Beernem komt. ’s Avonds gebedsgroep Hulp der Christenen in onze kerk.

Dinsdag 12 juni: gebedsgroep te Zeebrugge

Donderdag 14 juni: WZC Haerlebout (Middelkerke) komt.

Zondag 17 juni: St Jozefskring. Allen welkom! Laatste keer dit werkjaar.

Dinsdag 19 juni: Br Alexander en zr  Myriam gaan naar Medjugorje op bedevaart. Die dag komt federatie Izegem op planningsdag.

Donderdag 21 juni: groep diakens komt op bedevaart – gebed en getuigenis

Maandag 25 juni: feest van de verschijningen van O.L.Vrouw in Medjugorje. H.Mis om 7.30u zoals anders.

Dinsdag 26 juni: gebedgroep het Cenakel te Sente (19u)

Woensdag 27 juni: diakenwijding van Stijn Vanhee (een jongere uit de St Jozefskring) in de kathedraal van Brugge, om 18u. We zullen meehelpen om de viering op te luisteren.

Donderdag 28 juni: Samana Kuurne komt

Vrijdag 29 juni: H.Petrus en Paulus..H.Mis om 9u.
OKRA Torhout komt

zaterdag 30 juni: zendingsviering voor jongeren in bisdom Brugge. Enkelen van ons zullen aanwezig zijn.

Woensdag 4 juli: priesterwijdingsverjaardag van br Alexander en ook van pr Johan Crois. Proficiat!!

Donderdag 5 juli: aanbiddingsdag – eerste donderdag – van 10 – 22uur met een uurtje geleide aanbidding van 21-22u.

Vrijdag 6 juli: feest van de H.Godelieve. Er is een plechtige openingsmis van de 25-daagse ter ere van onze plaatselijke heilige, om 15uur in de abdijkerk. Het OKRA-koor van Gistel zal de viering opluisteren. Allen welkom!

Zaterdag 7 juli: gebedsdag – eerste zaterdag.

OPGELET!

Vanaf zaterdag 7 juli tot en met maandag 30 juli zijn het de 25-daagse ter ere van de heilige Godelieve. Dat betekent dat het gebedsprogramma aangepast wordt:

– 15uur: rozenkrans in de kerk
– 15.30u: gezongen vespers ter ere van de H.Godelieve
– 16u: een moment van geleide aanbidding van het H.Sacrament

Zondag 8 juli is het processiezondag
De H.Missen zijn zoals gewoonlijk om 8u en 10u (niet meer om 6u)
In de namiddag gaat de processie door in de stad om 16u. Kom zeker kijken!
Voorafgegaan: 14.30u: rozenkrans – 15u: vespers (geen lof). Er zal ook weer een treintje zijn zodat u uw wagen op de parking kunt laten en toch in de stad kunt geraken.

Donderdag 12 juli: H.Mis voor de OKRA uit Keiem
zaterdag 14 juli: wijdingsverjaardag van vader Bernard. Proficiat!

22-29 juli: zr Hanna en zr Annelies sluiten aan bij de Gemeenschap Maria Kefas en gaan naar Paray-le-Monial voor een sessie van de Emmanuelgemeenschap.

Maandag 30 juli: SLOT van de 25-daagse ter ere van de H.Godelieve.

Dinsdag 31 juli: Opgelet! Vanaf nu zijn de vespers weer om 17.30u!!!!! Vandaag uitzonderlijk om 17u omdat we erna vertrekken naar Sente voor de gebedsgroep.

Donderdag 2 aug: aanbiddingsdag van 10-22u (21-22u: geleid)

zaterdag 4 aug: gebedsdag tot 12u!

Maandag 6 aug: feest van de Gedaanteverandering van de Heer. H.Mis om 9uur!

12-15 augustus: wel-gezin-de dagen…. binnenkort meer info op de site. Welkom!!!

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden