Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Hij heeft ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dank zij de rijkdom van zijn genade. ‘
(Ef 1:7)

Actueel

Data voor de eerste communiecatechese 2018
– zaterdag 24 februari
– zaterdag 24 maart
– zaterdag 28 april
telkens van 10.30  tot 16 uur.

Elke dag eucharistie om 9.00 uur i.p.v. om 7.30 uur

Kalender van de gemeenschap

Zondag 1 april: PASEN: ALLELUIA!! H.Missen om 8u en 10u.
Let wel: de H.Missen tijdens het paasoctaaf zijn telkens om 9uur! Dus maandag 2 april tot en met zaterdag 7 april: om 9u! Allen welkom!
woensdag 4 april : 13.30u: vormelingen uit Oostende komen op kennismaking
Donderdag 5 april: aanbiddingsdag van 10-22u.
Vrijdag 6 april: vormelingen uit Beerst en Vladslo komen om te biechten en onze Gemeenschap te leren kennen.
Zaterdag 7 april: gebedsdag
Zondag 8 april: Barmhartigheidszondag – kans tot biechtgelegenheid. Na de Mis is er aanbidding met bezinningsteksten van de H. Faustina.
Maandag 9 april : Mis om 9u: Maria Boodschap (werd verplaatst omwille van de Goede Week) Om 19.30u: gebedsgroep in de kerk ‘Hulp der Christenen’
Dinsdag 10 april: gebedsgroep van Zeebrugge, hier in onze kerk
Woe 11 april: vormelingen uit Eernegem komen voor kennismaking en gebed
Zondag 15 april: St Jozefskring
Dinsdag 24 april: gebedgroep te Sente

Do 3 mei: aanbidding van 10-22u
Vrijdag 4 mei: Alan Ames komt spreken: 17u: rozenkrans 18u: Eucharistieviering 19u: voordracht van Alan Ames. Er is vertaling voorzien. Nadien is er een kort moment van aanbidding van het H.Sacrament gevolgd door een genezingsgebed met handoplegging. Allen van harte welkom!
zat 5 mei: gebedsdag
Donderdag 10 mei: O.L.Heer Hemelvaart. H.Missen om 8u en 10u.