Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘De genade van onze Heere Jezus zij met u allen. Amen.’
(Ap 22:21)

Actueel

In een tijd waarin het leven overal bedreigd wordt, is het dringend en onmisbaar om voor het leven te bidden en de wereldwijde onverschilligheid te doorbreken! (Paus Franciscus)

Beste Vrienden,

Het was reeds de droom van H. Johannes Paulus II om een groot gebed te bidden voor het leven, een gebed dat de wereld doordringt! (Evangelium Vitae nr 100) Het is ook een oproep van Paus Benedictus XVI en vandaag van Paus Franciscus om voor het leven te bidden. Bidden voor het bedreigde leven van ongeboren kinderen en van ouderen, voor koppels met een kinderwens, voor families die een kind met een beperking ontvangen: het is een vereiste van de liefde en een dringende noodzaak voor onze samenleving!

Christus is de Weg, de Waarheid en ook het Leven! Christus zelf roept ons op om onze broeders te ondersteunen, en vooral de zwaksten en de meest kwetsbaren. “Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de minsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Mat.25 40)

Daarom willen we als gemeenschap gehoor geven aan deze oproep en houden we op 1 december, in gemeenschap met honderden andere plaatsen wereldwijd, een aanbidding voor het leven. Ver van elke politieke of sociale manifestatie, komen mensen op die dag samen om vol vertrouwen te bidden tot onze Vader in de Hemel, Die alles ziet en Zijn kinderen niet vergeet.

Beantwoord ook jij deze oproep en kom met ons bidden!

 

Wanneer?

1 December 2018

van 20h00 tot 22h00 geleide aanbidding

van 22h00 to 07h00 stille aanbidding

07h00 : lauden

07h30: ontbijt

 

Waar?

Gemeenschap Moeder van Vrede – Abdijstraat 84 – 8470 Gistel

 

Er is ook overnachting mogelijk in de abdij (graag verwittigen bij zr.annelies.mvv@gmail.com)

 

Verspreid dit bericht rondom u en geef anderen de kans om deze oproep ook te beantwoorden!

We verwachten jullie talrijk!

De Gemeenschap Moeder van Vrede – www.moedervanvrede.be

Véillées pour la Vie – www.veilleespourlavie.org

Wij stellen meer dan 300  kerstbeelden en -stallen tentoon uit de verzameling van de familie  Moyaert-Van Engeland en de familie Missiaen-Inghelbrecht. De collectie bestaat uit exemplaren van over de hele wereld. Kerstvoorstellingen in alle maten, materialen en culturele eigenaardigheden. Alle beelden zijn per land benoemd en bij sommige leest u meer uitleg of een diepere betekenis. Een nieuw concept in een passend decor.
Naast de tentoonstelling kunt u ook een bezoek brengen aan het abdijdomein én kunt u genieten van een gezellige en warme cafetaria.

Er is ook mogelijkheid om de film (30 min.) van de H.Godelieve te bekijken in de filmzaal en het museum te bezoeken. (1,5€) Reserveren is nodig. Neem daarvoor best vooraf contact met Hans Gryspeert ( 0479/790.889) om af te spreken.

OPENINGSUREN :

Weekend 15-16 dec. en weekend: 22-23 dec.:
op zaterdag van 13.30u tot 17.30u, op zondag vanaf 9u tot 17.30u

Weekdagen 17-21 dec. : elke namiddag tussen 13.30u en 17.30u

Gesloten op maandag 24 en dinsdag 25 dec.
Woensdag 26 dec. open van 14u tot 19u.

Aansluitend om 16u tot 17.30u kerstliederen zingen in de abdijkerk,                   ingericht door het Davidsfonds Gistel.

Toegang gratis  /  Ruime parking   /  Rolstoeltoegankelijk                                                    

Doorlopend kerstliederen en sfeerbeeldprojectie                                                                                        

Kans tot steun aan de projecten van H.O.E.K. ( Hulp Oost Europese Kerk)

Contact:                                                                                                                                  

Moniek Inghelbrecht: tel. 051/ 58 19 03 of orghoek@gmail.com

Abdij:  tel. 059/ 27 86 71 of moeder.van.vrede@skynet.be

Charismatische gebedsavond met eucharistieviering in de abdij ‘Ten Putte’ bij de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel.

Lofprijzing en dankgebed
Bidden rond het Schriftwoord
Voorbeden
Aanbidding

Maandag 12 november 2018             Maandag 10 december 2018
Maandag 14 januari 2019                  Maandag 11 februari 2019
Telkens om 19u30

Contactadres: Luc en Monique Depreitere-Knockaert, tel. 051 580077

18-27 mei 2019 met de bus naar Garabandal – Fatima, o.l.v. Br Robert, met stopplaatsen in Bouchard, Limpias, Santarem, Lissabon, Zaragossa en Barbasto, Rocamadour. Meer info bij br Robert op het nummer 059/ 27 86 71. Van harte welkom!

Kalender van de gemeenschap

Zaterdag 1 december is er gebedsdag. Allen welkom! Vanaf 8.30u lauden, 9u H.Mis, gevolgd door rozenkransgebed, aanbidding, biechtgelegenheid en afsluitend rozenhoedje om 14u. Allen welkom!

’s Avonds, om 20u start een ‘wake voor het leven’ hier in de abdij. Het is een initiatief dat uit Frankrijk komt en waarbij jongeren met hun parochiepriester bidden voor de cultuur van het leven, in navolging van de heiligen en van de laatste pausen. Wij willen ook meebidden voor deze grote gebedsintentie. De avond zal geleid worden met teksten en muziek in aanwezigheid van het H.Sacrament tot 22u. Na 22u is het stille aanbidding, doorlopend tot 7u ’s morgens. Gelieve te laten weten als je graag blijft voor ’s nachts, een kamer wenst om te rusten en of je graag ontbijt hebt. (zr.annelies.mvv@gmail.com) Van harte welkom!

Zondag 2 december is het reeds de eerste zondag van de advent.

Donderdag 6 december is het de eerste donderdag van de maand. Er is aanbidding van 10u tot 22u. Van 21-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en een liedje tussen de tientjes.

Vrijdag 7 december: 20-22u: aanbidding op de vooravond van Maria Onbevlekt Ontvangen.

Zaterdag 8 dec: Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. De H.Mis gaat door om 9u. Op de middag van 12-13u is er het genade-uurtje. Allen welkom om er mee te bidden op voorspraak van de Maagd Maria. Ze heeft beloofd in Montichiari om dan vele genaden te geven aan allen die er om vragen. Laten we dit dan ook in groot geloof en vertrouwen doen.

ma 10 december : gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ om 19.30u

Di 11 december: gebedsgroep te Zeebrugge

Van woe 12 – vrij 14 december is er recollectie voor de Gemeenschap. We zijn dan allen in gebed en in stilte, samen met Maria, vol verwachting naar de komst van de Heer.

Van zat 15 dec tot 23 dec gaat er een kerststallententoonstelling door in de cafetaria (St Jozefszaal).

Zondag 16 december: Derde zondag van de advent. St Jozefskring met biechtgelegenheid. Breng ook de kerstekindjes mee, ze worden gezegend op het einde van de Mis.

Vrijdag 21 december: zr Greta zal weer meedoen met de kindermusical ‘Annie’ o.l.v. Wim Copman. De voorstelling gaat door om 10.30u en om 14u alsook op zat 22 december voorstelling om 11u-14u-16u.

Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstdag – 8u H.Mis en ook om 10u Mis met de hele Gemeenschap. In de namiddag: 15u rozenkrans en 15.30u vespers met aanbidding.
Let wel: de gebedsgroep te Sente gaat door op woe 26 dec!! Niet deze avond!

Woe 26 december: tweede Kerst. H.Mis om 9u.
* Om 16u-17u30: ‘Vlaanderen zingt Kerst’… allen welkom om de oude gekende       kerstliederen mee te zingen, in de kerk. Nadien is er een drankje in de cafetaria en kunt u nog de laatste keer de kerststallententoonstelling bekijken.
* Om 19u: Gebedsgroep te Sente. Let wel, dit is geen fout! Het is niet op dinsdag maar op woensdag!

Do 27, vrij 28 december: H.Mis om 9uur (kerstoctaaf)

Maandag 31 december: H.Mis om 9uur. Oudejaar… 22u: wake met Maria, in aanbidding van de Heer, met meditaties en liederen. Eerste H.Mis voor de Moeder Gods: om 00.30u!!! Daarna bidden we het rozenhoedje. Allen welkom!

Op dinsdag 1 januari is er H.Mis om 10u. Er zijn geen vespers om 15u30 , wel om 17.30u.

Donderdag 3 januari: Eerste donderdag: Aanbidding van 10-22u, en van 21-22u geleide aanbidding. Allen welkom!

Zaterdag 5 januari: eerste zaterdag, gebedsdag, met kiezen van onze jaarheilige (14.30u)

Zondag 13 januari: St Jozefskring met wafelbak. Graag inschrijven aub.

Ma 14 januari: gebedsgroep Hulp der Christenen, om 19.30u in de abdij.

Di 15 januari: gebedsgroep te Zeebrugge.

zondag 27 januari: feestje voor de vrijwilligers, die van dichtbij ons geholpen hebben het voorbije jaar, waarvoor hartelijk dank! Al de anderen die ons ook helpen in “geestelijke en tijdelijke noden”, willen we met ons gebed danken opdat jullie veel zegen mogen ontvangen!

Di 29 januari: gebedsgroep te Sente.

Zat 2 febr is het Lichtmis èn gebedsdag! Wat mooi om dit samen te kunnen vieren! De H.Mis is om 9u en er is kaarsjesprocessie.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden