Foto-impressie van de Welgezinde dagen 2019 

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

Herfst (Rainer Maria Rilke)

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk ik naar de andere: het is in alle.

Maar Een is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Kalender van de gemeenschap

Vrijdag 1 november: Feest van Allerheiligen. De heilige Missen zijn als op zondag (8u en 10u). Na de Mis van 10u en na de vespers wordt de litanie van alle heiligen gezongen.

Zaterdag 2 november: eerste zaterdag van de maand en gebedsdag vanaf 8.30u. Om 14u begint de jaarlijkse genezingsdienst. Er is biechtgelegenheid, mensen kunnen intenties meegeven, er wordt een evangelietekst voorgelezen, de rozenkrans gebeden. Al de intenties worden bij de Heer gebracht. Er zijn ook gebeden van innerlijke genezing bij het H.Sacrament, een bevrijdingsgebed en handoplegging. We bidden en danken en loven de Heer omdat Hij de Meester is van ons leven, de Genezer van onze ziel. Hij kan alles aanraken in ons hart opdat we weer nieuwe mensen worden. We bidden dat we vol leven en dankbaarheid terug naar huis kunnen!

Zondag 3 november. Ook feest van St.-Hubertus. Mensen die brood willen meedoen opdat het gewijd wordt, kunnen dit vòòr de Mis naar voor brengen. (Zet misschien uw naam op de zak zodat u het juiste brood terug meeneemt!)
In de namiddag is er een terugkomdag van de bedevaarders van de groep van br Robert die in het voorjaar naar Fatima zijn geweest.

Donderdag 7 november: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Het weekend van 9-11 november gaat zr Annelies naar een retraite in Frankrijk, georganiseerd door de Gemeenschap Maria Kefas en open voor allen. Michelle Moran zal er de gastspreekster zijn. Zij die haar reeds gehoord hebben, weten dat het zeker bezield is en vol vuur! Ze is in de kern van Charis.

Maandag 11 november: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ in de abdij om 19.30u, met eucharistieviering.
Dinsdag 12 november: gebedsgroep te Meetkerke. De gebedsgroep van Zeebrugge heeft zich verplaatst naar Meetkerke. Om 19u30 wordt de rozenkrans gebeden en daarna de H.Mis.

Zondag 17 november is het St Jozefskring.

Maandag 25 november komen de priesters van de dekenij Veurne-Diksmuide voor een theologische studiedag.

Dinsdag 26 november is het gebedsgroep ‘Het Cenakel’ te Sente, om 19u.

Zaterdagavond 30 november, vooravond van de eerste adventszondag, gaat bij ons voor de 2de keer, de “wake voor het leven” door o.l.v. Joseph Lebbe. Het initiatief is vanuit Frankrijk overgewaaid. Het is zinvol om in de tijd van verwachting, van advent, te bidden voor het leven, elk leven, dat uit Gods hand komt. We zijn de Schepper daarvoor dankbaar! Hij heeft tenslotte ook Zijn eigen Zoon in de wereld laten geboren worden. Hij heeft het mens-zijn willen delen met ons. We zullen dit doen aan de hand van teksten en muziek bij het H.Sacrament. De hele nacht is er nachtaanbidding om te bidden voor deze grote intentie. Er is ook mogelijkheid om te blijven slapen.

Van 1 – 8 december gaan br Dirk en zijn vriend Père Augustin Dunca uit Roemenië naar Ars voor een priesterretraite. Deze retraite wordt begeleid door pater Jacques Philippe van de Communauté des Béatitudes.

Donderdag 5 december: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Zaterdag 7 december: eerste zaterdag van de maand en gebedsdag vanaf 8.30u. Allen welkom.
’s Avonds van 20.30u-22u: aanbidding op de vooravond van het Mariafeest Maria Onbevlekt Ontvangen.

Zondag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen en tweede zondag van de advent. ’s Middags, van 12-13u is er het genade-uurtje. Na de H.Mis van 10u is er kans tot aanbidding en vanaf 12u zal het geleide aanbidding zijn. Allen hartelijk welkom om bij onze Hemelse Moeder te bidden en vele genaden te bekomen voor onszelf en de hele wereld.
Die dag is er om 15u een bijeenkomst voor jongeren van 16-30j die verlangen om de komende zomer naar Medjugorje te gaan tijdens het zomerfestival. Michiel Hillewaere en E.H. Servaas Bosch zijn de drijvende kracht en zullen het ook verder organiseren. Gelieve te mailen naar: 2020MEDU@gmail.com om te bevestigen of je op deze infodag aanwezig zal zijn.

Maandag 9 december : gebedsavond ‘Hulp der christenen’ om 19.30u in de abdij.
Dinsdag 10 december: gebedsgroep te Meetkerke met eucharistie en rozenkrans, om 19.30u.

Van 11-13 december houdt de Gemeenschap een adventsretraite.

Zondag 15 december: St Jozefskring. Mensen mogen hun kerststalletjes meebrengen om te laten zegenen op het einde van de Mis. Voor de St Jozefskring is er ook biechtgelegenheid.

Zr Greta zal weer meewerken met de kerstmusical o.l.v. Wim Copman, die dit met heel zijn hart doet, samen met de hele basisschool. Dit gaat door op vrijdag 20 dec en zaterdag 21 december in de Biekorf-Brugge.

Woe 25 december: Kerstdag. Allen welkom voor de H.Mis om 8u en om 10u.
Do 26 december: Tweede kerstdag, H.Mis om 9u.
Om 16u: Vlaanderen zingt : kerstliederen worden gezongen in de kerk, o.l.v. Raf Osaer van het Davidsfonds. Allen welkom om mee te zingen en daarna iets te drinken in de cafetaria.

Ook vrijdag 27 dec: H.Mis om 9uur.
Ma 30 december: gebedsgroep ‘Het Cenakel’ te Sente om 19u (uitzonderlijk op maandag!!)
Dinsdag 31 december: 22u: aanbidding uit dankbaarheid voor het voorbije jaar, tot middernacht.

1 januari: 00u30: H.Mis ter ere van de Moeder Gods, om zegen voor het nieuwe jaar. Allen welkom. Gevolgd door rozenhoedje en drankje in de cafetaria.
De heilige Mis is om 10u (niet om 8u!). De vespers zijn ook gewoon om 17.30u en niet om 15u!

Donderdag 2 januari: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Zaterdag 4 januari: Eerste eerste zaterdag van het nieuwe jaar! Allen welkom op deze gebedsdag! We mogen weer een heilige trekken voor het nieuwe jaar. Dit om 14.30u, na de rozenkrans.

Vrijdag 10 januari: Stille dag voor de Gemeenschap.
Maandag 13 januari: gebedsavond ‘Hulp der christenen’ om 19.30u in de abdij.
Dinsdag 14 januari: gebedsgroep te Meetkerke met eucharistie en rozenkrans, om 19.30u

Zondag 19 januari: St Jozefskring met wafelbak.
Zondag 26 januari: vrijwilligersfeest na de vespers.

Di 28 januari: gebedsgroep te Sente (19u)

zaterdag 1 febr: gebedsdag
20.30u-22u: aanbidding op vooravond van Maria Lichtmis.
zondag 2 febr: O.L.Vrouw Lichtmis. Er wordt ook een lichtprocessie gehouden, voor elke eucharistieviering. (8u en 10u)

Do 6 febr: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Actueel

In een tijd waarin het leven overal bedreigd wordt, is het dringend en onmisbaar om voor het leven te bidden en de wereldwijde onverschilligheid te doorbreken! (Paus Franciscus)

Beste Vrienden,
Het was reeds de droom van H. Johannes Paulus II om een groot gebed te bidden voor het leven, een gebed dat de wereld zal doordringen! (Evangelium Vitae nr 100) Het is ook een oproep van Paus Benedictus XVI en vandaag van Paus Franciscus om voor het leven te bidden. Bidden voor het bedreigde leven is een vereiste van de liefde en een dringende noodzaak voor onze samenleving!
We willen graag gehoor geven aan deze oproep. Daarom is er op zaterdag 30 november, in verbondenheid met honderden andere plaatsen wereldwijd, een aanbidding voor het leven. Ver van elke politieke of sociale manifestatie, komen mensen op die dag samen om vol vertrouwen te bidden tot onze Vader in de Hemel, Die alles ziet en Zijn kinderen niet vergeet.
Beantwoord ook jij deze oproep en kom met ons mee bidden!

Wanneer?
Zaterdag 30 november 2019
van 20.00 uur tot 21.30 uur geleide aanbidding voorgegaan door bisschop Lode Aerts
van 21.30 uur tot 07.00 uur stille aanbidding

Waar?
Gemeenschap Moeder van Vrede – Abdijstraat 84 – 8470 Gistel
Info ivm overnachting: zr.annelies.mvv@gmail.com

Verspreid deze uitnodiging rondom u en geef anderen de kans om deze oproep ook te beantwoorden!
We verwachten jullie talrijk!

Waken voor het leven – www.veilleespourlavie.org
De Gemeenschap Moeder van Vrede – www.moedervanvrede.be