Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen.’
(Mt 19:14)

Actueel

Zaterdag 22 september is er van 10-16u een dag speciaal voor meisjes tussen 10 en 13 jaar. Mensen van ‘jij en ik, een wonder’ zullen dan op een leuke manier uitleg geven over het ‘vrouw-worden’, hoe alles verandert en hoe mooi Gods werk in elk van hen is! Graag inschrijven bij zr Annelies. Meer info krijg je bij de inschrijvingen (zr.annelies.mvv@gmail.com)

Kalender van de gemeenschap

Zaterdag 1 sept: eerste zaterdag, gebedsdag. Allen welkom!

Donderdag 6 sept: aanbiddingsdag van 10-22u. Het laatste uurtje is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en een liedje.

Vrijdag 7 sept: Van 20-22u is er aanbidding op de vooravond van Maria Geboorte. Allen welkom!

Zaterdag 8 sept: feest van Maria Geboorte!
8.30u: Lauden
9u: H.Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw

Maandag 10 sept: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ om 19.30, met eucharistieviering.

Di 11 sept: gebedsgroep te Zeebrugge

Vrij 14 sept: Kruisverheffing. H.Mis om 9uur

Zondag 16 sept: St Jozefskring met de jaarlijkse BBQ! Tevens is er kloosterjubilé van zr Marleen (van de zusters van Maria van Pittem), die hier alom gekend is! Ze is dan 60jaar in het klooster! Proficiat!

Di 18 sept: Ziekenzorg Torhout komt

Zaterdag 22 september is er van 10-16u een dag speciaal voor meisjes tussen 10 en 13 jaar. Mensen van ‘jij en ik, een wonder’ zullen dan op een leuke manier uitleg geven over het ‘vrouw-worden’, hoe alles verandert en hoe mooi Gods werk in elk van hen is! Graag inschrijven bij zr Annelies. Meer info krijg je bij de inschrijvingen (zr.annelies.mvv@gmail.com)

Di 25 sept: gebedsgroep het Cenakel te Sente om 19u.

Woe 26 sept: Samana St Gillis Dendermonde komt. Br Alexander gaat voor in de Mis om 11u.

Do 27 sept: Onze Gemeenschap is uitgenodigd door de bisschop in het bisschopshuis.

Zondag 30 sept: Mariakring. Welkom om 15u voor het rozenkransgebed, de vespers en lof. Daarna koffie en conferentie.

Do 4 okt: aanbiddingsdag van 10-22u. Het laatste uurtje is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en een liedje.

Zaterdag 6 okt: eerste zaterdag, allen welkom voor de gebedsdag. Br Dirk is jarig en viert ook op deze dag de verjaardag van zijn priesterwijding.

Zondag 7 okt: O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Ma 8 oktober: recollectiedag van de dekenij Diksmuide-Veurne
Om 19.30u: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ met eucharistie en lofprijzing.

Vrij 12 okt: Om 19u gaat vader Bernard naar de gebedsgroep ‘Agapomen’ te Zottegem (St Antoniuskluis) voor een rozenkrans, H.Mis en conferentie.

Zaterdag 13 oktober: Op die dag wordt om 15u aan de grenzen van heel België de rozenkrans gebeden. Sinds het eeuwfeest van O.L.Vrouw van Fatima wordt dit ook in andere landen gedaan. Ons land wil zich daarbij aansluiten, zoals Maria het zelf vraagt, om de rozenkrans te bidden. We doen dit voor het geloof, het respect voor het Leven en voor de vrede, opdat ons hart mag groeien in de liefde van Christus en opdat België, in alles wat het onderneemt, gezegend wordt door God. Via de website : www.rozenkransaandegrenzen.be kunt u volgen waar er gebeden wordt en kunt u zich daarbij aansluiten. We kijken nog hoe we met onze Gemeenschap kunnen deelnemen en waar we dit zullen doen. Op het moment dat dit boekje nu gedrukt wordt, hebben we daar nog geen zicht op. Neem gerust contact op met ons indien u interesse hebt, een week vóór het gebeuren.

Zaterdag 20 oktober: jongeren komen samen in Mechelen (O.L.Vrouw van Hanswijkbasiliek) voor een gebedsdag (9.30u-17u) naar aanleiding van de synode voor de jongeren die doorgaat in Rome met onze paus. Jongeren zijn hartelijk welkom. Misschien kunnen we er met enkelen van ons bij zijn. Meer info op: www.samenloop.be (vanaf 1 sept te bezien)

Zondag 21 oktober: St Jozefskring. Allen welkom!

Dinsdag 22 oktober: Om 20u gaat een gebedsavond door in Brugge in de
St Jakobskerk waar verschillende workshops zullen zijn rond geloof en gebed. De avond  zal beginnen met een wake waar onze gemeenschap de muziek zal opluisteren. Tijdens de workshop zal onze Gemeenschap de aanbidding verzorgen in de weekkapel. Onze bisschop zal ook aanwezig zijn.

Di 30 oktober : gebedsgroep Cenakel in Sente

Donderdag 1 november: H.Mis om 8 u + 10u ter gelegenheid van Allerheiligen.
Vrijdag 2 november: Allerzielen, H.Mis om 9u.

Zaterdag 3 november: gebedsdag, eerste  zaterdag. In de eucharistie wordt het brood gewijd (St Hubertusfeest) en in de namiddag is er genezingsdienst om 14u. Er is biechtgelegenheid (hèt sacrament bij uitstek voor innerlijke genezing), handoplegging, aanbidding van het H.Sacrament, evangelielezing met kleine homilie, voorbeden die mensen tot bij de Heer kunnen brengen… Een intense en mooie gebedsdag waar iedereen toe uitgenodigd is.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden