Goede vrienden van onze Gemeenschap

We zijn de mooiste maand van het jaar ingezet, toegewijd aan onze hemelse Moeder. Laten we haar extra in de bloemetjes zetten: een bloemetje bij het Mariabeeld in huis en de bloemen van ons gebed, de rozenkrans.
We mogen ondertussen ook terugblikken op een geslaagd feestweekend “Welgezind met Radio Maria” van 29 april t.e.m. 1 mei, en dit ter gelegenheid van 10 jaar Radio Maria in Vlaanderen. Wie er bij was, kan er van getuigen; wie er niet bij kon zijn, kan nog even meegenieten via de site van Radio Maria of bv. via deze link https://www.radiomaria.be/2022/05/02/terugblik-2-welgezind-met-radio-maria/
Op deze site kun je nog meerdere indrukken her beluisteren van het feestelijk gebeuren in onze tent.
We richten onze blik ook naar de toekomst: onze Gemeenschap heeft eveneens een verjaardag te vieren: wij bestaan 30 jaar! Op 4 juli (= de officiële start in 1992) zal de H. Mis om 9 uur daarom wat feestelijker zijn. Welkom! Het hoogtepunt op 14 en 15 augustus zal dit jaar ook in dit teken gevierd worden. Hou deze dagen alvast vrij in je agenda en kijk af en toe op onze site om meer nieuws te vernemen.
In deze paastijd kijken we ook uit naar de komst van de heilige Geest op Pinksteren. Laten we ons inspireren door wat Maria ons zegt: Lieve kinderen, Ik kijk naar u en ik zie dat gij verloren loopt. Daarom roep ik u allen op: keer terug naar God, keer terug tot het gebed. Dan zal de heilige Geest u vervullen met zijn Liefde, die u de vreugde van het hart schenkt.
Kom heilige Geest !
Van harte en verbonden in gebed,
de broeders en zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Kalender van de gemeenschap

Op zondag 22 mei gaat de Gemeenschap naar de H.Bloedbasiliek in Brugge om er de vespers op te luisteren.

Dinsdag 24 mei: OKRA-bestuur komt

Donderdag 26 mei: O.L.Heer Hemelvaart. De H.Mis is om 10u, zoals op zondag (ook om 8u). In de namiddag ook 15u: rozenkrans en 15.30u vespers en lof.

Vrijdag 27 mei: Br. Alexander en zr. Annelies gaan naar Luik om deel te nemen aan de ‘school van charismen’, georganiseerd door Charis.

Zondag 29 mei: De ouders van zr. Greta zijn 80 jaar geworden en dat zullen ze vieren!  Proficiat!

Dinsdag 31 mei: De H.Mis is om 9u.

Enkele broeders en zusters gaan mee met Radio Maria naar Banneux op de feestdag van Maria Bezoek (zij hebben daar een eucharistieviering)

’s Avonds: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente

Donderdag 2 juni: eerste donderdag van de maand: Aanbidding van 10-22u. Geleide aanbidding van 21-22u (mysteries van het Licht)

Zaterdag 4 juni: eerste zaterdag en gebedsdag. De H.Mis van 9u is in de Pinksternoveen, in samenwerking met KCV.

Tevens is de Mis als herdenking voor pater Guy Borreman die onlangs overleden is.

Zondag 5 juni: PINKSTEREN

Maandag 6 juni: Pinkstermaandag, feest van Maria, Moeder van de Kerk. De H.Mis is om 9u. Tevens gaat de Pinksterviering door van de KCV in Mol. Er zal een bus ingelast worden.

Dinsdag 7 juni: De broeders gaan op retraite bij de Béatitudes in Thy-le-Château tot 9 juni.

Vrijdag 10 juni: stille dag voor de Gemeenschap.

Zr. Annelies vertrekt voor enkele dagen naar Fatima.

Maandag 13 juni: gebedsgroep Hulp der Christenen.

Dinsdag 14 juni: Gebedsgroep te Meetkerke

Donderdag 16 juni: Sacramentsdag. H.Mis om 9u. ’s Avonds is er tijdens de Aanbidding van 20.30u een processie ter ere van het H.Sacrament. Kom zeker mee bidden!

Zondag 19 juni: St. Jozefskring

Donderdag 23 juni: feest van Johannes de Doper. H.Mis gewoon om 9u. Het feest is verplaatst omwille van het feest van het H.Hart van Jezus.

 Vrijdag 24 juni: Feest van het H.Hart van Jezus is om 9u.

OKRA Torhout komt. Zr. Myriam gaat naar Abdij Koningsoord voor enkele dagen.

Zaterdag 25 juni: feest van O.L.Vrouw, Koningin van de Vrede en tevens van het Onbevlekt Hart van Maria.

Die dag is er bijeenkomst van de Mariale Catechese, die wij volgen.

Dinsdag 28 juni: gebedsgroep ‘het Cenakel’, te Sente

Zaterdag 2 juli: eerste zaterdag en gebedsdag

In de namiddag komen de zusters van Moeder Teresa uit Gent met een groep op kamp voor enkele dagen.

Maandag 4 juli: FEEST: WE BESTAAN 30 JAAR!! De feestelijke eucharistieviering is om 9uur. Tevens is het de  priesterverjaardag van
br. Alexander (23 jaar)

9.30u: teamdag eenheid Kana uit Stene – Zandvoorde komt om te vergaderen.

Woensdag 6 juli: Feest van de H.Godelieve.

Om 15u is er een plechtige openingsmis. Allen welkom!

Nu begint de 25-daagse ter ere van onze geliefde Heilige Godelieve.
Dat betekent dat er een wijziging is in het gebedsprogramma tot en met 30 juli:

– Zowel op zondagen als weekdagen :

– 15 u: rozenhoedje

– 15.30u: vespers en lof

– Vanaf 31 juli: weer zoals normaal:

weekdagen: 17.30u : vespers en 18u: rozenhoedje (niet om 15u!!)

Opmerking: tijdens de 25-daagse zal er op dinsdag- en donderdagnamiddag GEEN aanbidding zijn, maar wel rozenhoedje en vespers

Donderdag 7 juli: eerste donderdag van de maand: Aanbidding van 10-22u. Geleide aanbidding van 21-22u (mysteries van het Licht)

14u: OKRA Keiem : H.Mis door onze priester

 Zondag 10 juli: PROCESSIEZONDAG

14.30u: rozenhoedje

15u: vespers

16u: processie in de stad ter ere van de H.Godelieve

Allen welkom!

Er komen welpen van de Europascouts (uit Brussel) op kamp tot 18/7

Donderdag 14 juli: priesterverjaardag van vader Bernard

Zaterdag 30 juli: bedevaart door Priester Poppe groep met Jan van Lare

Slot van de 25-daagse ter ere van de H.Godelieve, met plechtige vespers

Leg nu al 14 en 15 augustus vast, voor ons grote feest op het feest van Maria Ten hemelopneming! We zullen vieren dat we 30 jaar bestaan.

Zondag 14 augustus: 20.30u: Geleide Aanbidding met aansluitend nacht-aanbidding.

Maandag 15 augustus: Feest van O.L.Vrouw Tenhemelopgenomen:

15u: feestelijke Eucharistieviering en receptie

We ontvangen graag jullie zelfgebakken taart(en) om te verdelen tijdens de receptie. Daarna is er nog een frietje voorzien (of een worstje)

Actueel

Voor alle info over de processie en activiteiten op 10 juli 2022 ga naar onze Godelievepagina op de site.
Klik hier.