Moeder van Vrede

Gemeenschap

Inschrijven Welgezinde dagen,

Om ter plaatse te kunnen genieten van de lekkere (en gezonde) maaltijden is inschrijven vereist.
Dat kan je via deze link, klik hier!

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Het geloof is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.’
(Heb 11:1)

Actueel

Ben je ook niet zo in voor al die voetbalgekte? Kom dan naar Varsenare op 23 juni! Daar is de herneming van de kindermusical ‘Peter Pan’ waar zuster Greta in het live-orkest meespeelt. Om 14.00 uur is er een benefiet voor het project Kisantu (Kongo) en dan is er om 16.00 uur nog een extra voorstelling! Echt de moeite waard op te komen kijken en eens zalig weg te dromen bij het prachtige toneelspel en de zang en dans van de kinderen uit De Bijenkorf. Tickets kan je reserveren bij onze webmaster Wim (0468.15.80.48/050.38.28.82)
 

Kalender van de gemeenschap

Zaterdag 2 juni: gebedsdag – allen welkom!

Van 4 – 8 juni gaan br Dirk, zr Hanna en zr Annelies naar de Gemeenschap van de Béatitudes om er een retraite te volgen gepreekt door pater Jacques Philippe.

Donderdag 7 juni: aanbiddingsdag (10-22u, met laatste uurtje geleide aanbidding)
KVLV Pittem komt op bedevaart.

Vrijdag 8 juni: H.Hart van Jezus. H.Mis om 9uur.
Dagcentrum Rosas komt op bedevaart.

Zaterdag 9 juni: Onbevlekt Hart van Maria. ’s Avonds gaan enkelen de H.Mis opluisteren in de St Michielsbeweging te Kortrijk en zal een broeder of zuster ook een kort getuigenis geven.

Maandag 11 juni: WZC Patershof Beernem komt. ’s Avonds gebedsgroep Hulp der Christenen in onze kerk.

Dinsdag 12 juni: gebedsgroep te Zeebrugge

Donderdag 14 juni: WZC Haerlebout (Middelkerke) komt.

Zondag 17 juni: St Jozefskring. Allen welkom! Laatste keer dit werkjaar.

Dinsdag 19 juni: Br Alexander en zr  Myriam gaan naar Medjugorje op bedevaart. Die dag komt federatie Izegem op planningsdag.

Donderdag 21 juni: groep diakens komt op bedevaart – gebed en getuigenis

Maandag 25 juni: feest van de verschijningen van O.L.Vrouw in Medjugorje. H.Mis om 7.30u zoals anders.

Dinsdag 26 juni: gebedgroep het Cenakel te Sente (19u)

Woensdag 27 juni: diakenwijding van Stijn Vanhee (een jongere uit de St Jozefskring) in de kathedraal van Brugge, om 18u. We zullen meehelpen om de viering op te luisteren.

Donderdag 28 juni: Samana Kuurne komt

Vrijdag 29 juni: H.Petrus en Paulus..H.Mis om 9u.
OKRA Torhout komt

zaterdag 30 juni: zendingsviering voor jongeren in bisdom Brugge. Enkelen van ons zullen aanwezig zijn.

Woensdag 4 juli: priesterwijdingsverjaardag van br Alexander en ook van pr Johan Crois. Proficiat!!

Donderdag 5 juli: aanbiddingsdag – eerste donderdag – van 10 – 22uur met een uurtje geleide aanbidding van 21-22u.

Vrijdag 6 juli: feest van de H.Godelieve. Er is een plechtige openingsmis van de 25-daagse ter ere van onze plaatselijke heilige, om 15uur in de abdijkerk. Het OKRA-koor van Gistel zal de viering opluisteren. Allen welkom!

Zaterdag 7 juli: gebedsdag – eerste zaterdag.

OPGELET!

Vanaf zaterdag 7 juli tot en met maandag 30 juli zijn het de 25-daagse ter ere van de heilige Godelieve. Dat betekent dat het gebedsprogramma aangepast wordt:

– 15uur: rozenkrans in de kerk
– 15.30u: gezongen vespers ter ere van de H.Godelieve
– 16u: een moment van geleide aanbidding van het H.Sacrament

Zondag 8 juli is het processiezondag
De H.Missen zijn zoals gewoonlijk om 8u en 10u (niet meer om 6u)
In de namiddag gaat de processie door in de stad om 16u. Kom zeker kijken!
Voorafgegaan: 14.30u: rozenkrans – 15u: vespers (geen lof). Er zal ook weer een treintje zijn zodat u uw wagen op de parking kunt laten en toch in de stad kunt geraken.

Donderdag 12 juli: H.Mis voor de OKRA uit Keiem
zaterdag 14 juli: wijdingsverjaardag van vader Bernard. Proficiat!

22-29 juli: zr Hanna en zr Annelies sluiten aan bij de Gemeenschap Maria Kefas en gaan naar Paray-le-Monial voor een sessie van de Emmanuelgemeenschap.

Maandag 30 juli: SLOT van de 25-daagse ter ere van de H.Godelieve.

Dinsdag 31 juli: Opgelet! Vanaf nu zijn de vespers weer om 17.30u!!!!! Vandaag uitzonderlijk om 17u omdat we erna vertrekken naar Sente voor de gebedsgroep.

Donderdag 2 aug: aanbiddingsdag van 10-22u (21-22u: geleid)

zaterdag 4 aug: gebedsdag tot 12u!

Maandag 6 aug: feest van de Gedaanteverandering van de Heer. H.Mis om 9uur!

12-15 augustus: wel-gezin-de dagen…. binnenkort meer info op de site. Welkom!!!

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden