Foto-impressie van de Welgezinde dagen 2019 

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Bemin de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.’
(Mc 12:30)

Kalender van de gemeenschap

Donderdag 1 aug: Aanbidding van 10-22u. Van 21-22u is er geleide aanbidding met muziek en mysteries van het Licht. Allen welkom.

Za 3 augustus: gebedsdag tot 12u.

Vrij 9 augustus: de grote tent wordt opgezet, en andere grote en praktische zaken zullen geregeld worden.

De Wel-Gezin-de Dagen: 12-15 aug.
Maandag 12 augustus:
Vanaf 16u30 : onthaal in de grote tent. Hier zeker aanmelden. Je ontvangt het programma en je inschrijvingsbandje.
17u30: pick nick (zelf meebrengen) – buiten aan de bar (bij regen: cafetaria)
19u: familieconcert met Elly en Rickert
21u: barmoment met hamburgers
Dinsdag 13 augustus
9u: lauden
9u30: eucharistie + korte aanbidding
11u: inleidende conferentie door vader Bernard rond het thema: ‘de waarheid zal u vrij maken.’
12u30: middagmaal + vrije tijd
15u: conferentie en getuigenis door Magnus McFarlane Barrow over het ontstaan en het werk van Mary’s Meals. (met vertaling)
16u30: pauze en deelgroepjes / rozenkrans
18u: avondmaal
20u: kampvuur met West Rim, een katholieke muziekband. Ze zullen tussenin van hun geloof getuigen, maar ook enkele leuke folkliedjes spelen.
21.30u: bar en kampvuur
Woensdag 14 augustus
9u: lauden
9u30: eucharistie + korte aanbidding
11u: getuigenis door Maryse, over haar bekeringsverhaal
12u30: middagmaal + vrije tijd
15u: conferentie door Gabriele Kuby (met vertaling)
16u30: pauze en deelgroepjes / rozenkrans
18u30: avondmaal
20u30: Medjugorje-avond met aanbidding, bezinning, gebed, zang
21.30u: processie met het H.Sacrament naar de kerk – begin van de nachtaanbidding (tot 7u ’s morgens)

Donderdag 15 augustus
9u: lauden
9u30: voorstelling toneel door de kinderen
10u45 : conferentie en getuigenis door Gabriele Kuby (met vertaling)
12u: apero-time
12u30: middagmaal (wie alleen op 15/8 komt, gelieve pick nick mee te brengen
14u: rozenkrans
15u: FEESTELIJKE EUCHARISTIE t.e.v.Maria Tenhemelopneming, voorgegaan door MGR LODE AERTS, bisschop van Brugge
16u30: receptie
17.30u: West Rim en boombal
18u: frietjes – bbq 21u: afsluit van de Welgezinde Dagenvrij 16/8 en volgende dagen: opruimwerken. 17/8: afbraak tent.

Vrij 16 aug: let wel: de H.Mis is uitzonderlijk om 9u

20 aug: WZC Godelieve Gistel komt op bezoek en OKRA Zarren. In de namiddag komt ook een groep uit Zedelgem vergaderen.

Woe 21 aug komt een groep de vespers mee volgen.

Di 27 augustus is het gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente (19u)

Donderdag 5 sept: Aanbidding van 10-22u, met het laatste uurtje: geleide aanbidding met het bidden van de rozenkrans en een liedje.

Zaterdag 7 sept: eerste zaterdag, gebedsdag. Allen welkom.

’s Avonds is er geleide aanbidding van 20-22u, n.a.v. het feest van Maria Geboorte.

Zondag 8 sept: feest van Maria Geboorte. Om 14.30u verzorgen we de H.Mis te Middelkerke waarin Stijn Vanhee tot priester zal gewijd worden. Hij komt al van als klein kindje naar de St Jozefskring en zet zich actief in voor de jongeren bij onze Gemeenschap. Proficiat!

Ma 9 sept: gebedsgroep: Maria hulp der christenen, hier in de abdij (19.30u, met eucharistie)

Di 10 sept: gebedsgroep te Zeebrugge

Zaterdag 14 sept: feest van de Kruisverheffing.

Die dag komt ook een groep van de Theologische Academie op bezinning.

Zo 15 sept verzorgen we de muziek tijdens de maagdenwijding van Bieke Mahieu in de kathedraal te Brugge. Ze is goed bevriend met onze Gemeenschap. Proficiat!

Zondag 22 sept doet Stijn Vanhee, kersvers priester, zijn eremis bij ons in de Gemeenschap, om 10u. Allen welkom! Nadien is er St Jozefskring.

Di 24 sept is het gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente (19u)

Zondag 29 sept wordt vader Bernard 80 jaar! Alle lof aan U Heer Jezus!

Woe 2 oktober: Leerlingen uit Roeselare komen o.l.v. Sabien Vanhaverbeke om kennis te maken met onze Gemeenschap

Do 3 oktober : Eerste donderdag: aanbidding van 10-22u. Van 21u tot 22u is er geleide aanbidding.

Zaterdag 5 oktober: eerste zaterdag: gebedsdag. Allen welkom.

Zondag 6 oktober: Verjaardag van het priesterschap van br Dirk. Proficiat.
Het museum van de H.Godelieve bestaat 30 jaar.
Aanbidding van 20-22u op vooravond van het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Maandag 7 oktober: feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans.
H.Mis is om 9uur!

Wij werken ook mee aan de bedevaart naar Banneux die georganiseerd wordt door Radio Maria. Vanuit Gistel vertrekt er een bus om 7u. U kunt zich inschrijven via Radio Maria (016/ 41 47 47) ofwel bij zr Annelies (059/27 86 71 of zr.annelies.mvv@gmail.com). De inschrijving is pas definitief na betaling van de kostprijs 40€ op het rekeningnummer BE49 7333 7333 7771 met vermelding ‘Banneux’; Allen van harte welkom!

Di 8 okt: gebedsgroep van Zeebrugge;

ma 14 okt: gebedsgroep hulp der Christenen in de abdij (19.30u)

Woe 16 okt: H.Mis van de groep van de orde van Malta + getuigenis van een van de broeders en zusters.

Zondag 20 oktober: St Jozefskring

Di 29 okt: gebedsgroep Het Cenakel te Sente

Vrij 1 nov: Allerheiligen: H.Mis om 10u
Za 2 nov: Allerzielen: H.Mis om 9uur.
+ gebedsdag + genezingsdienst in de namiddag vanaf 14u (met rozenkrans, biechtgelegenheid, bezinning, handoplegging,… voor innerlijke genezing en lichamelijke genezing) Allen welkom.