Goede vrienden van onze Gemeenschap

Met een dankbaar hart zijn we ons feestjaar ingezet.
Op 4 juli was het precies 30 jaar geleden dat br. Alexander, br. Dirk en zr. Greta, samen met vader Bernard, effectief begonnen met het samenleven in de religieuze Gemeenschap Moeder van Vrede.  Dit was het antwoord op een vraag van Maria zelf. Zij verlangde in Vlaanderen een gemeenschap van gebed en offer aan Haar toegewijd.
In de voorbije jaren is er ontzettend veel gebeurd, te veel om op te noemen. We bewaren – zoals Maria – alles in ons hart, en overwegen hoe goed en weldadig de Heer is.
30 jaar willen we samen met jullie vieren! Een heel jaar lang. Kijk dus regelmatig op de website of in ons tijdschriftje om op de hoogte te blijven van wat er te gebeuren staat.

Goede vrienden, wij hopen dat dit jaar vooral een jaar wordt van intens gebed voor de vrede en voor roepingen, ook voor onze Gemeenschap. Dank je wel voor jullie verbondenheid.
Genegen groeten,
vader Bernard – zuster Greta
en de broeders en zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Kalender van de gemeenschap

Zaterdag 1 oktober: feest van de H.Theresia van Lisieux en EEUWIGE GELOFTEN van zuster Leen!
Uitgesteld wegens ziekte. Binnenkort volgt een update!

Donderdag 6 oktober: Eerste donderdag van de maand, aanbiddingsdag van 10-22u met geleide aanbidding van 21-22u. Allen welkom. Vandaag is het de priesterverjaardag van br. Dirk (en gewone verjaardag ook)

Vrijdag 7 oktober: feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans. De H.Mis is om 9uur!!

Dinsdag 11 oktober: gebedsgroep te Meetkerke

Zondag 23 oktober: St. Jozefskring

Dinsdag 25 oktober: gebedsgroep het Cenakel te Sente om 19u

We blikken al even vooruit:

Dinsdag 1 november: Allerheiligen: H.Mis om 10u

Woensdag 2 november: H.Mis om 9u

Donderdag 3 november: Eerste donderdag van de maand, aanbiddingsdag van 10-22u met geleide aanbidding van 21-22u. Allen welkom

Zaterdag 5 november: gebedsdag. Allen welkom. 14u: genezingsdienst

Actueel

Hoogtepunten in ons feestjaar…

– 4 juli ’22: 30 jaar bestaan: feestelijke Mis

– 14 en 15 augustus ’22: Welgezind met Maria

– 1 oktober ’22 : eeuwige geloften van zr. Leen
Uitgesteld wegens ziekte. Binnenkort volgt een update!

– december’ 22 – januari ’23 : fototentoonstelling

– rond 2 febr ’23: dag voor religieuzen

– Goede Week ’23 (6-9 april) : voor jongeren die openstaan voor een religieuze roeping

– juni ’23 : familiedag van de Gemeenschap

– SLOT: 12-15 augustus ‘ 23: WELGEZINDE Dagen

Blijf ons ‘volgen’ zodat je bijkomende activiteiten niet hoeft te missen!