Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.’
(2 Kor 3:17)

Actueel

Op zaterdag 13 oktober wordt aan de grenzen van ons land de rozenkrans gebeden.
Aangezien Gistel niet ver van de ‘zeegrens’ ligt, nemen we deel aan dit initiatief.
Dat betekent dat allen welkom zijn op zaterdag 13 okt om 15.00 uur in de kerk.
We zullen de rozenkrans bidden voor ons land, in aanwezigheid van het H.Sacrament.

Kalender van de gemeenschap

Do 4 okt: aanbiddingsdag van 10-22u. Het laatste uurtje is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en een liedje.

Zaterdag 6 okt: eerste zaterdag, allen welkom voor de gebedsdag. Br Dirk is jarig en viert ook op deze dag de verjaardag van zijn priesterwijding.

Zondag 7 okt: O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Ma 8 oktober: recollectiedag van de dekenij Diksmuide-Veurne
Om 19.30u: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ met eucharistie en lofprijzing.

Vrij 12 okt: Om 19u gaat vader Bernard naar de gebedsgroep ‘Agapomen’ te Zottegem (St Antoniuskluis) voor een rozenkrans, H.Mis en conferentie.

Zaterdag 13 oktober: Op die dag wordt om 15u aan de grenzen van heel België de rozenkrans gebeden. Sinds het eeuwfeest van O.L.Vrouw van Fatima wordt dit ook in andere landen gedaan. Ons land wil zich daarbij aansluiten, zoals Maria het zelf vraagt, om de rozenkrans te bidden. We doen dit voor het geloof, het respect voor het Leven en voor de vrede, opdat ons hart mag groeien in de liefde van Christus en opdat België, in alles wat het onderneemt, gezegend wordt door God. Via de website : www.rozenkransaandegrenzen.be kunt u volgen waar er gebeden wordt en kunt u zich daarbij aansluiten. We kijken nog hoe we met onze Gemeenschap kunnen deelnemen en waar we dit zullen doen. Op het moment dat dit boekje nu gedrukt wordt, hebben we daar nog geen zicht op. Neem gerust contact op met ons indien u interesse hebt, een week vóór het gebeuren.

Zaterdag 20 oktober: jongeren komen samen in Mechelen (O.L.Vrouw van Hanswijkbasiliek) voor een gebedsdag (9.30u-17u) naar aanleiding van de synode voor de jongeren die doorgaat in Rome met onze paus. Jongeren zijn hartelijk welkom. Misschien kunnen we er met enkelen van ons bij zijn. Meer info op: www.samenloop.be (vanaf 1 sept te bezien)

Zondag 21 oktober: St Jozefskring. Allen welkom!

Dinsdag 22 oktober: Om 20u gaat een gebedsavond door in Brugge in de
St Jakobskerk waar verschillende workshops zullen zijn rond geloof en gebed. De avond  zal beginnen met een wake waar onze gemeenschap de muziek zal opluisteren. Tijdens de workshop zal onze Gemeenschap de aanbidding verzorgen in de weekkapel. Onze bisschop zal ook aanwezig zijn.

Di 30 oktober : gebedsgroep Cenakel in Sente

Donderdag 1 november: H.Mis om 8 u + 10u ter gelegenheid van Allerheiligen.
Vrijdag 2 november: Allerzielen, H.Mis om 9u.

Zaterdag 3 november: gebedsdag, eerste  zaterdag. In de eucharistie wordt het brood gewijd (St Hubertusfeest) en in de namiddag is er genezingsdienst om 14u. Er is biechtgelegenheid (hèt sacrament bij uitstek voor innerlijke genezing), handoplegging, aanbidding van het H.Sacrament, evangelielezing met kleine homilie, voorbeden die mensen tot bij de Heer kunnen brengen… Een intense en mooie gebedsdag waar iedereen toe uitgenodigd is.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden