Vanaf zondag 22 november is de H. Mis elke week live te volgen via ons YouTube-kanaal en via deze link op onze website!

Brieven uit de abdij

Alle brieven die we de afgelopen tijd naar jullie hebben geschreven, kan je nog steeds lezen op de pagina ‘Brieven uit de abdij’.
Deze is te vinden onder ‘Ave Maria’ of via deze link: https://www.moedervanvrede.be/Maria/brieven/

Houd uw lampen brandend!

Naar mate het eind van het liturgisch jaar nadert, manen de schriftlezingen –  in het bijzonder het Evangelie – ons aan om waakzaam te zijn. Ook de Advent straks roept ons daartoe op, om verlangend en wakend uit te zien naar de komst van de Heer!

Indien we jullie zouden vragen om een foto te maken en door te sturen van mensen die wakend zijn, dan zouden we veelal foto’s doorgestuurd zouden krijgen van mensen die in stille overweging een kaars of waakvlam bij zich in de buurt hebben …

Vader Bernard vertelde ons een droom die hij onlangs heeft gehad waarbij hij elk van ons zag, maar dan met een kaars of waakvlam in de handen! Wellicht geen visioen maar toch wel een betekenisvolle droom? Merkwaardig dat hij niet beïnvloed kon zijn door het evangelie van die zondag, over de Bruidmeisjes met de lampen,  want hij had het Evangelie nog niet gelezen.

De Heer verwacht van religieuze gemeenschappen dat zij ‘lichtpunten’ zijn vooral als het duister en koud wordt in de wereld, zodat mensen deze lichtpunten kunnen waarnemen.

Deze waakvlam zou eigenlijk bij ieder van ons moeten blijven branden, maar als religieuzen hebben wij als taak de mensen daaraan te herinneren.

Toen ik deze droom vertelde aan enkele mensen, kreeg ik als reactie: ‘Jullie beseffen niet hoe belangrijk jullie zijn voor zoveel mensen …’

Toevallig in dezelfde periode kregen we een bericht van een man die zijn mail in die zin in overtreffende trap eindigde met:

‘Samen bemannen jullie een vuurtoren in deze duisternis. Gods vuur en Zijn Liefde werpen licht in heel Vlaanderen, in heel de Kerk! Hoe donkerder het wordt, des te helderder kan de Heer zijn licht laten schijnen door jullie. Zoals ze zeggen in het Engels: ‘Stand your ground !’’

Hou stand op de heilige Grond waar ons Heer jullie heeft verankerd.  (Hier moet ik wel bijzeggen dat hij een man is met Vikingallures zowel in taal als in voorkomen!)

Deze opmerkingen mogen ons niet hoogmoedig maken maar wijzen ons wel op onze roeping als religieuze gemeenschap, meer nog dan anders in deze tijd, in deze wereld van vandaag.

Het evangelie van de tien Bruidsmeisjes die met hun lampen uittrokken de Bruidegom tegemoet roept ons op om de waakzaamheid van het hart te bewaren.

In het Lucas evangelie lezen we; ‘In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen …’

Kan dit wel, wat zou Jezus daarmee willen zeggen? Het kan wel een ingesteldheid van ons hart worden. Ik denk dat Maria, de Moeder van de Heer, voor ons het beste voorbeeld is. Ik ben ervan overtuigd dat Haar Hart altijd op de Heer gericht was in elke omstandigheid, wat ze ook deed.

Toen ik mij op deze zondag te slapen ging leggen, hoorde ik het kloppen van mijn hart, niet meer of minder dan anders maar a.h.w. meer hoorbaar, alsof ik het moest horen.

Ik werd verdrietig om mijn eigen hart bij de gedachte: hoeveel keer heb ik jou vandaag laten kloppen in vereniging met de Heer? Als ik dan mijn leven overschouw … hoeveel keer heeft dit hart van mij zich moeten inspannen om te kloppen … zoveel keer zonder die vereniging met het Hart van Jezus?!

Deze gedachte kwam wellicht in me op omdat ik had gesproken over de waakzaamheid van het hart en ook door een meditatieboek dat ik aan het lezen ben waar Jezus vanuit zijn Hart spreekt tot de harten van Zijn priesters: ‘In Sine Jesu’.

Dit alles deed me denken aan het gebed Opdracht van de dag van Thérèse van Lisieux:
‘Mijn God, alle handelingen die ik vandaag verrichten zal, offer ik U op voor de intenties van het Heilig Hart van Jezus. Ik wil het kloppen van mijn hart, mijn gedachten en mijn eenvoudige handelingen heiligen door ze te verenigen met Zijn oneindige verdiensten; ik wil mijn fouten goedmaken door ze te werpen in de vuurgloed van Zijn Barmhartige Liefde….’

De laatste tijd krijgen wij vanuit verschillende hoeken profetieën, boodschappen en berichten toegestuurd over de nakende wederkomst van de Heer, over de Kerk en de wereld, over de ‘Grote Reset’ die zal plaatsvinden. Dat er iets van aan is van deze ‘Great Reset’ zal wellicht waar zijn. Het Amerikaans Time Magazine heeft het er uitvoerig over gehad, een magazine dat maar liefst 2,3 miljoen lezers bereikt en nog eens zo’n 30 miljoen online. Onlangs kwam het in mij op dat Maria de Moeder van de Heer het ook reeds heel lang heeft over een ‘Grote Reset’ die moet plaatsvinden. Maar dan met dat enige en grote verschil dat Zij het dan heeft over het terugkeren van de mensheid naar God. De ‘Grote Reset’ waarover de wereldmachten het hebben is juist het zich afwenden van God!

Jezus eindigt het evangelie van de Bruidsmeisjes met: ‘ Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’

Dit is ook nog altijd het antwoord van Jezus tot ons vandaag. Het feest van Christus Koning van het heelal en de tijd van de Advent waar wij uitzien naar Zijn Geboorte moge voor ons die in Hem geloven een hoopvolle oproep zijn om inderdaad biddend, waakzaam en hoopvol uit te zien naar Hem, die komen zal om alles nieuw te maken of zoals Paulus het zegt: ‘God alles in allen te zijn’.

Br. Dirk

(Misschien kan ik een opdrachtje meegeven voor diegenen die dit graag willen? Natuurlijk het waakzame gebed, maar ook concreet in deze geest van Waakzaamheid:  ik dacht om bij hetgeen ik schreef een passende foto  te plaatsen. Maar ik laat dit aan jullie over…een foto met of zonder tekst die jou aanspreekt of een foto van jullie gebedshoekje, een plaats waar je graag komt om te bidden … daarvan een ‘sprekende’ foto te nemen en hem op te sturen! Misschien kunnen we hem dan op de website zetten? Met of zonder uw naam, zoals u het wilt.)

Goede vrienden van onze Gemeenschap

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Het is alweer een hele tijd geleden dat jullie nog iets van ons hebben gehoord. Of beter: iets van ons hebben gelezen.
De “Brieven uit de abdij” liggen een beetje stil. Maar ons gebed voor jullie gaat onverminderd voort. Geen virus kan ons daarvan weerhouden!

Het vreemde virus is helaas nog niet weg. Meer zelfs, het slaat weer heel hard toe. Zijn jullie nog allen veilig en gezond? Laten we de moed niet verliezen, maar volhouden. O.-L.-Vrouw in Medjugorje zegt: “Keer terug tot God en tot het gebed. Vergeet echter niet dat gebed en vasten wonderen kunnen doen in u en in uw omgeving. Dat alles wat ge doet tot eer van God moge zijn. Dan zal de hemel uw hart vervullen van vreugde.” (25-9-2020)

Hier onder kunnen jullie bij ‘de kalender van de gemeenschap’ enkele aandachtspuntjes vanuit onze Gemeenschap voor de komende maand lezen.

Tot binnenkort en verbonden in gebed,
vader Bernard en de zusters & broeders van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Actueel

Beste Facebookvrienden,
Tot nader order heeft Facebook ons account afgesloten.
Onze excuses aan de meer dan 3000 Facebookvrienden van ‘Moeder van Vrede’.
We hebben jullie dus niet ‘unfriend’.
We proberen dit zo vlug mogelijk weer in orde te krijgen.
De webmaster

– 27 februari 2021
– 27 maart 2021
– 24 april 2021
telkens van 10.30 u. tot 16 u.
De kinderen die geïnteresseerd zijn, kunnen via Zr. Greta inschrijven (zr.greta@gmail.com) en krijgen dan een infobrief.

Ben jij al geabonneerd op het YouYube-kanaal van de Gemeenschap Moeder van Vrede?
Klik op de link hieronder die je doorstuurt naar ons YouTube-account en abonneer voor meer!

Beste Lezers,
Op Radio Maria werd gevraagd om de volgende info door te geven aan wie we kunnen bereiken:
Omdat de mensen niet naar publieke kerkdiensten kunnen gaan, worden er op Radio Maria extra zondagsmissen uitgezonden op zaterdagavond 18u15 en zondagavond 18u15.
Daarnaast worden zoals gewoonlijk uitgezonden: de zondagsmis om 10u en de weekmissen van maandag tot en met zaterdag om 9u.
Op Facebook kan men ook de missen van E.H. Andy Penne volgen.
Hoe Radio Maria beluisteren?
* Digitale radio: met DAB+radiotoestel
* Kabel TV: via telenet KANAAL 912
* Website: www.radiomaria.be
Internetradio: Radio Maria
Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Terwijl de priester(s) en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontmoeten in de heilige Communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering mee volgen, het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Kalender van de gemeenschap

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Het Overlegcomité van de regering heeft beslist dat alle erediensten vanaf maandag 2 november verboden zijn.

Vanaf maandag 2 november zullen er geen heilige Missen meer doorgaan in de abdijkerk. De kerk blijft wel open om te bidden.
De gebedsdagen op de eerste zaterdag en ook de bijeenkomst van de St.-Jozefskring zullen jammer genoeg niet doorgaan.

Goede vrienden, deze nieuwe lockdown is niet aangenaam maar is nu wel belangrijk voor de gezondheid en de zorg voor de zieken. Voor velen wordt het wellicht een zware en harde tijd. Maar laten we er ons niet door ontmoedigen. Het is misschien wel de uitgelezen tijd om nog meer te bidden en ons verbonden te voelen met elkaar.

Je kunt dagelijks de heilige Mis volgen op Radio Maria om 9 uur, de zondag om 10 uur. Op woensdag en zaterdag wordt deze uitgezonden vanuit onze abdijkerk.

Op woensdagmiddag 12.15 uur bidden we de rozenkrans.

Vanaf zondag 22 november gaan we de zondagsmis van 10 uur live uitzenden via ons YouTube-kanaal.

Verder kun je ons tijdens de eerste twee weken van de advent horen in het programma “Catechismus”, elke weekdag om 9.50 uur. Veel luisterplezier!

Van harte goede moed! We vergeten jullie niet.

Vader Bernard en de zusters & broeders van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Foto-impressie uit de abdij