Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Welgezinde dagen 12-15 augustus 2019

Familiefestival

Onze Wel-gezin-de dagen is een soort familiefestival geworden, met zijn unieke sfeer! Het is dan ook zo dat de ouders verantwoordelijk blijven voor hun kinderen in alle vrije momenten, en alle gebedsmomenten. Alleen tijdens het aparte programma (10u30-12u30 en 15u-18u) zijn de begeleiders verantwoordelijk voor hen. Daarom vragen we ook aan u beste ouders, om een oogje in het zeil te houden (bijvoorbeeld aan het springkasteel, of ’s avonds aan de bar, dat de kleinsten niet te laat opblijven of te veel drinken…) We willen de sfeer echt goed houden. We blijven te gast in een gastvrij klooster waar de Heer zelf de Gastheer is! Moedig dus gerust de kinderen aan om naar het gebed te komen.

Inschrijven…
Iedereen is welkom op deze dagen! Misschien 1 dag of meerdere dagen…

Vanaf de maand mei zal je op de website: www.moedervanvrede.be een inschrijvingsformulier vinden. We vragen u vriendelijk om dit in te vullen zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Zeg niet: ‘oh, het komt niet op ééntje meer of minder…’ Inderdaad… maar uit ondervinding zien we dat er wel tientallen mensen zo denken… en dat is voor de keukenploeg echt niet leuk!

Je kunt op het formulier duidelijk zetten welke dagen je wenst te komen, of je al dan niet zelf je picknick mee brengt, of je een gastgezin wenst, of je kinderen meekomen en welke leeftijd ze hebben…enz…

Ook het emailadres: zomersessiemvv@gmail.com zal weer beschikbaar zijn.

Baby’s – peuters – kinderen – tieners – jongeren

Ook dit jaar is er een goed uitgewerkt programma voor alle leeftijden!

Baby’s kunnen bij de ouders blijven of in de babyhoek. Dat bevindt zich in de grote tent en er hangt een scherm zodat de ouders nog het programma kunnen meevolgen als ze willen. Er is ook opvang voorzien.

Peuters en kleuters worden ook opgevangen in de peutertent, niet zo ver van de grote tent. Ze kunnen vrij spelen en knutselen onder begeleiding van ervaren mama’s of enthousiaste jongeren die zich inzetten voor hen.

Kinderen van 6-11j zijn welkom bij Bernadette in de bovenzaal van het gebouw. Ze kunnen zich aanmelden in de grote tent en dan krijgen ze een programma mee. Ook zij zullen werken rond het thema ‘de waarheid zal u vrij maken’, maar dan natuurlijk aangepast aan hun leeftijd, met spel, activiteiten, toneel, muziek…

Tieners van 11 tot en met 15 à 16 jaar zijn welkom bij zr Annelies en Joke in een splinternieuwe tienertent! Eerst aanmelden in de grote tent en dan krijgen ze ook een programma mee. We zullen werken rond het thema: ‘de waarheid zal u vrij maken’, met aangepaste doe-activiteiten, onderrichten, deelmomenten, spel, gebed…

Jongeren van 16+ zijn welkom bij zr Hanna en een heel team jonge enthousiaste medewerkers! Jonge twintigers zijn zeker ook nog welkom, maar zijn zeker vrij om te kiezen voor het jongerenprogramma of volwassenenprogramma. Laat wel duidelijk weten aan de begeleiders wat je kiest, zodat ze niet nodeloos moeten wachten. Ook voor hen wordt gewerkt rond het thema: ‘de waarheid zal u vrij maken’ aan de hand van degelijke onderrichten. O.a. komen Magnus en Gabriele Kuby speciaal voor hen spreken. Ook deelgroepen, creanamiddag, barmomenten, gebedsmomenten, gezellig samenzijn, plezier maken, … een ideale mix voor het jonge volkje! Neem gerust je vrienden mee!

Volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom in de grote tent waar alles doorgaat!

– maandag 12 aug. 19.00 u. familieconcert Elly & Rikkert
– dinsdag 13 aug. 9.00 u. Lauden en daarna 9.30 u. eucharistie
– woensdag 14 aug. 9.00 u. lauden en daarna 9.30 u. eucharistie. Om 20.30 u. de Medjugorje-avond (tot 21.30 u.)
– donderdag 15 aug. 9.00 u. lauden en om 15.00 u. de feestelijke eucharistie met de bisschop. 

Info sprekers en artiesten WGD

Gedachte om even bij stil te staan

“Maar gij”, sprak Hij tot hen, “wie zegt gij dat Ik ben?”
(Mt 16:15)

Kalender van de gemeenschap

Do 4 juli: aanbidding op deze eerste donderdag van 10-22u. Op die dag is het 20 jaar geleden dat br. Alexander tot priester werd gewijd. Proficiat!

za 6 juli: eerste zaterdag: gebedsdag, allen welkom!
Om 15u is er feestelijke Openingsmis ter ere van het feest van de H. Godelieve.

zondag 7 juli: Processie in de stad Gistel ter ere van de H. Godelieve. Wij gaan mee om er de rozenkrans te bidden. Allen welkom om met ons mee te stappen! (16u te Gistel).
Om 14u30 bidden we de rozenkrans in de kerk,
om 15u zingen we de vespers en daarna gaan we de stad in voor de processie.

Let wel: van 8 juli tot en met 30 juli bidden we elke dag de rozenkrans om 15u en de vespers om 15u30. Niet om 17u30… Dit ter ere van de H. Godelieve. Om 16u15u is er mogelijkheid om een korte film te bekijken in de filmzaal.

Op zondag 14 juli is het 55 jaar geleden dat vader Bernard tot priester werd gewijd. Proficiat!

di 30 juli: gebedsgroep te Sente 19u
Woe 31 juli: vespers weer om 17u30!

za 3 augustus: de gebedsdag gaat door tot de middag!

wel-gezin-de dagen van 12-15 aug

15 augustus: feest van O.-L.-Vrouw ten Hemelopneming: feestelijke Mis om 15u voorgegaan door onze bisschop Mgr Lode Aerts.