Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘God wees mij, zondaar, genadig.’
(Lc 18:13)

Actueel

Data voor de eerste communiecatechese 2018
– zaterdag 24 februari
– zaterdag 24 maart
– zaterdag 28 april
telkens van 10.30  tot 16 uur.

Kalender van de gemeenschap

Donderdag 1 maart: Aanbidding van 10-22u in de kerk. Het laatste uurtje is er geleide aanbidding met overweging van de mysteries van het Licht.
Die dag komen enkele klassen van VISO Roeselare op bezoek o.l.v. mevr Sabine Vanhaverbeke. Ze komen kennismaken met onze Gemeenschap en met de H.Godelieve.
Zaterdag 3 maart: gebedsdag ter ere van O.L.Vrouw
Woensdag 7 maart: naar Maldegem om voor vormelingen te getuigen
Vrijdag 9 maart om 15u: start van de ’24 uur voor de Heer’ … Aanbidding gedurende 24uur in verbondenheid met de wereldkerk, initiatief van Paus Franciscus. Allen welkom om met ons mee te bidden! Er is de hele nacht door aanbidding. Graag laten weten of je de nacht wil komen bidden (en eventueel overnachten) om permanentie te verzekeren bij het H.Sacrament.
Slot: zaterdag 10 maart om 15u met het kroontje.
ma 12 maart: Theologische studiedag decanaat Diksmuide-Veurne. Om 19.30u: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’, met eucharistie
Di 13 maart: gebedsgroep te Zeebrugge
Zaterdag 17 maart: gebedsdag vormelingen uit Gistel 9.45u – 15.30u
Zondag 18 maart: St Jozefskring met na de eucharistie de hernieuwing van de huwelijksbeloften. (Voor allen die het verlangen)
maandag 19 maart: feest van St Jozef: H.Mis om 9u. Om 14u: biddende moeders regio Menen, voor gebed en bezinning.
Donderdag 22 maart – 23 maart: leerlingen uit het St Andreasinstituut te Oostende komen meeleven

GOEDE WEEK
zondag 25 maart: palmzondag – H.Mis om 8u en 10u met palmwijding en lezing van het Passieverhaal
maandag 26 maart: 18.30u: biechtviering met persoonlijke belijdenis in voorbereiding van Pasen.
Di 27 maart: gebedsgroep te Sente 19u
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag 18.30u: herdenking van het Laatste Avondmaal met voetwassing. Daarna Aanbidding van de H.Rest tot 24u.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
Let wel: geen eucharistieviering die dag!
15u: kruisweg (bij mooi weer buiten) + eerste dag van de noveen tot de Barmhartige Jezus
20u: kruishulde met communiedienst. Het passieverhaal wordt ook voorgelezen.
Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag
Let wel: geen eucharistieviering die dag!
20u: wake met Maria + biechtgelegenheid 21u: Paaswake met wijding van het vuur en het water.

gastenverblijf:
Mensen die graag de diensten tijdens het triduüm (witte Donderdag vanaf 16u) volgen en er tevens een persoonlijke retraite willen van maken, kunnen overnachten in het gastenverblijf. Naar jaarlijkse gewoonte zullen zr Annelies en zr Leen jullie van harte verwelkomen en zorgen voor de retraite en de maaltijden. We vragen dat de mensen in stilte blijven en dit ook respecteren voor de andere retraitanten.
Graag tijdig verwittigen als je komt, ook als je er de vorige jaren bij was… Het is voor ons gemakkelijker als je telkens opnieuw inschrijft, zo heeft iedereen gelijke kansen om te komen, want de plaatsen zijn beperkt.

Zondag 1 april: PASEN: ALLELUIA!! H.Missen om 8u en 10u.
Let wel: de H.Missen tijdens het paasoctaaf zijn telkens om 9uur! Dus maandag 2 april tot en met zaterdag 7 april: om 9u! Allen welkom!
woensdag 4 april : 13.30u: vormelingen uit Oostende komen op kennismaking
Donderdag 5 april: aanbiddingsdag van 10-22u.
Vrijdag 6 april: vormelingen uit Beerst en Vladslo komen om te biechten en onze Gemeenschap te leren kennen.
Zaterdag 7 april: gebedsdag
Zondag 8 april: Barmhartigheidszondag – kans tot biechtgelegenheid. Na de Mis is er aanbidding met bezinningsteksten van de H. Faustina.
Maandag 9 april : Mis om 9u: Maria Boodschap (werd verplaatst omwille van de Goede Week) Om 19.30u: gebedsgroep in de kerk ‘Hulp der Christenen’
Dinsdag 10 april: gebedsgroep van Zeebrugge, hier in onze kerk
Woe 11 april: vormelingen uit Eernegem komen voor kennismaking en gebed
Zondag 15 april: St Jozefskring
Dinsdag 24 april: gebedgroep te Sente

Do 3 mei: aanbidding van 10-22u
Vrijdag 4 mei: Alan Ames komt spreken: 17u: rozenkrans 18u: Eucharistieviering 19u: voordracht van Alan Ames. Er is vertaling voorzien. Nadien is er een kort moment van aanbidding van het H.Sacrament gevolgd door een genezingsgebed met handoplegging. Allen van harte welkom!
zat 5 mei: gebedsdag
Donderdag 10 mei: O.L.Heer Hemelvaart. H.Missen om 8u en 10u.

Jawel, opnieuw gaat een zomersessie door… welgezinde dagen…. Noteer het nu al in uw agenda en zeg het door:
maandag 13 aug – dinsdag 14 aug – woensdag 15 augustus 2018