Foto-impressie van de Welgezinde dagen 2019 

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

Alleen bij God is stilte voor mijn ziel,
mijn redding
komt van hem.

Alleen hij is mijn rots, mijn redding:
mijn burcht,
ik wankel niet al te zeer…

Alleen bij God: wees stil, mijn ziel,
ja, van hem komt
wat ik hoop

Alleen hij is mijn rots, mijn redding,
mijn burcht,
ik wankel niet.

In God ligt mijn redding, mijn glorie,
de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht
is bij God.
Psalm 62,1-8

Kalender van de gemeenschap

zaterdag 1 febr: gebedsdag
20.30u-22u: aanbidding op vooravond van Maria Lichtmis.
zondag 2 febr: O.L.Vrouw Lichtmis. Er wordt ook een lichtprocessie gehouden, voor elke eucharistieviering. (8u en 10u)

Donderdag 6 feb: Aanbiddingsdag van 10-22u. Van 21-22u: geleide aanbidding met de mysteries van het Licht.

Zaterdag en zondag 8-9 febr komen jongeren van ‘Maria Park’ bij ons op bezinning.

Maandag 10 febr komen de priesters van het decanaat Veurne-Diksmuide op recollectie.
’s Avonds: gebedsgroep Hulp der Christenen hier om 19.30u.

Di 11 febr (O.L.Vrouw van Lourdes): gebedsgroep te Meetkerke.

Zondag 16 februari: St Jozefskring

Zaterdag 22 februari : De eerste beurt van de Eerste Communiecatechese gaat door in de abdij van 10.30u tot 16u.

Dinsdag 25 februari: Vette Dinsdag. Een tienergroep van de Emmanuelgemeenschap komen kennismaken met onze Gemeenschap. Ze zullen met een 70-tal zijn.

Om 19u: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente.

Woensdag 26 februari: ASWOENSDAG . De H.Mis is om 9u en u kunt een askruisje ontvangen.

Maandag 2 maart: 14u: Biddende Moeders komen hier uit regio Menen.

Donderdag 5 maart: Aanbiddingsdag van 10-22u. Van 21u tot 22u is er geleide aanbidding. Welkom!

Zaterdag 7 maart: Gebedsdag. Allen welkom.

maandag 9 maart: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’, om 19.30u

Di 10 maart: Namiddag: vormelingen uit Esen, Beerst, Vladslo komen.

’s Avonds gebedsgroep te Meetkerke, met H.Mis, rozenkrans en overweging van de boodschappen van Maria uit Medjugorje.

Zaterdag 14 maart: 2de beurt van de Eerste Communiecatechese van 10.30u-16u.

Zondag 15 maart: St Jozefskring. Na de eucharistie is er hernieuwing van de huwelijksbeloften. Ook mensen die niet zijn aangesloten bij de St Jozefskring, zijn welkom om hun huwelijksbeloften te hernieuwen. Heel erg mooi en belangrijk! Het is ook de maand toegewijd aan de H.Jozef, de patroon van de St Jozefskring en de patroon van alle gezinnen.

Vrijdag 20 maart: 15u: start van de “24 uur voor de Heer” – met de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Naar jaarlijkse gewoonte is er 24 uur aanbidding van het H.Sacrament, op ‘halfvasten’. Dit is een initiatief van onze Paus Franciscus. Mensen die wensen te komen voor de nachtaanbidding: graag melden bij zr.annelies.mvv@gmail.com (of 059 27 86 71).

Zaterdag 21 maart: Verder verloop van de 24-uur tot en met 15u. Dan eindigen we met het bidden van het kroontje in de kerk. .

Di 24 maart: van 20-22u: Aanbidding op de vooravond van het feest van Maria Boodschap.

Woe 25 maart: Maria Boodschap. H.Mis om 9u.

Zaterdag 28 maart: vormelingen uit Gistel komen hier voor een ‘Godelievedag’. Ze hebben verschillende workshops waardoor ze deze heilige beter leren kennen. We sluiten de dag af met een gebedsmoment in de kerk, samen met de broeders en de zusters.

Di 31 maart: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente.

Donderdag 2 april: Aanbiddingsdag van 10-22u. Van 21u tot 22u is er geleide aanbidding. Welkom!

zaterdag 4 april: Gebedsdag. Allen welkom. 8.30u: lauden – 9u: Mis – rozenkrans en aanbidding; biechtgelegenheid – picknick

Start van de Goede Week

Zondag 5 april: Palmzondag

H.Missen om 8u en om 10u telkens met palmwijding en passieverhaal

Maandag 6 april:
17u: vespers (en niet om 17.30)
18.30u: biechtviering met kans tot persoonlijke belijdenis, en aanbidding en rozenkrans.

Donderdag 9 april: Witte Donderdag

18.30u : herdenking van het Laatste Avondmaal
20u: Aanbidding aan het Rustaltaar tot 24uur, met voorlezing uit de afscheidsrede van Jezus in het evangelie van Johannes

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag

15u : kruisweg (bij goed weer buiten)
met aansluitend noveen tot de Barmhartige Jezus

20u: kruishulde met passieverhaal, kruisverering en communiedienst

Zaterdag 11 april: Stille Zaterdag

20u: wake met Maria (met rozenkrans)

21u: Paaswake

Zondag 12 april: Pasen

Feestelijke Mis om 8u en om 10u!

15u: rozenkrans

15.30u: vespers met lof

Wie zich wenst in te schrijven voor het paastriduüm (vanaf Wi Donderdag: 16u tot en met Pasen:11.30u) kan zich wenden tot zr Annelies (zr.annelies.mvv@gmail.com) De plaatsen zijn beperkt! Ook als u vroeger deelnam, gelieve toch opnieuw in te schrijven, zo heeft iedereen evenveel kans.

Maandag 13 april: Paasmaandag. De H.Mis is om 9uur

Om 19.30u: gebedsgroep ‘hulp der christenen’

Di 14 april: H.Mis om 9uur.

Vormelingen uit Bekegem en Eernegem komen om zich voor te bereiden op hun vormsel en om kennis te maken met onze Gemeenschap

Om 19.30u: gebedsgroep te Meetkerke

Donderdag 16 april: H.Mis om 9uur.

Vrijdag 17 april: H.Mis om 9uur.

Zondag 19 april: Barmhartigheidszondag en St Jozefskring. Na de Mis van 10u is er aanbidding met teksten van de H. zr Faustina en biechtgelegenheid.

Dinsdag 28 april: gebedsgroep ‘het Cenakel’ te Sente

Die avond is er gebedsavond voor Roepingen waar we op uitgenodigd zijn om mee te bidden en te getuigen; in Oeselgem, bij EH Deleersnijder.

Zaterdag 2 mei: gebedsdag. Allen welkom

Za 9 mei: derde beurt van de eerste communiecatechese

Actueel