Lentebeelden uit onze abdij

Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Nu we stilaan uit de lockdown komen, zal het weer mogelijk zijn elkaar te ontmoeten en samen te komen om Eucharistie te vieren, en dit vanaf zondag 14 juni. Hou wel rekening met het volgende:

1. Social distancing: 1 persoon per 10 m². Concreet voor onze abdij betekent dit dat er 24 personen in de kerk en 15 personen in de zijkapel kunnen. Mensen van hetzelfde gezin (bubbel) mogen wel samen zitten. De broeders en zusters van de Gemeenschap zullen in het koorgestoelte de H. Mis volgen.
2. Het ontvangen van de communie zal gebeuren op de hand voor iedereen, van op een veilige afstand. De gelovige die de H. Communie ontvangt, nuttigt onmiddellijk (vooraan bij de priester) en gaat dan pas terug naar zijn plaats.
3. Na de Eucharistie en na de aanbidding is het (nog) niet toegelaten om op het kerkplein samen te babbelen. Gelieve ook niet in de kerk te babbelen maar ze in stilte te verlaten.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden aan de Eucharistie op zondag deel te nemen, stellen wij het volgende voor:

1. Ga de eerste weken (tot aan de zomervakantie) zoveel mogelijk naar je eigen parochiekerk om de H. Mis te vieren. Als er (nog) geen Eucharistie gevierd wordt in je parochie, dan ben je uiteraard welkom bij ons.
2. Kom zoveel mogelijk op tijd, of liever: kom vóór tijd als je zeker wil zijn van een plaats in de kerk of zijkapel.
3. Als alle plaatsen in de kerk ingenomen zijn, kun je een tuinstoel nemen (er zullen enkele stapels klaar staan tegen de kerkmuur) en je op het kerkplein verspreiden om de H. Mis buiten te volgen. Er zullen luidsprekers buiten staan. Bij slecht weer kan je in ’t Putje zitten. Hou daarbij telkens voldoende afstand.
4. Op zondag 14, 21 en 28 juni zal er ook op zondagavond 18 uur een Eucharistie worden opgedragen in onze abdijkerk. Er zullen dus op deze zondagen drie heilige Missen zijn: om 8 uur, om 10 uur en om 18 uur. (br. Alexander draagt ook om 9 uur de H. Mis op in de kerk van Zevekote). Zo kunnen nog meer mensen deelnemen.

Tot binnenkort,
vader Bernard
en de hele gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Actueel

Alle brieven die we de afgelopen tijd naar jullie hebben geschreven, kan je nog steeds lezen op de pagina ‘Brieven uit de abdij’.
Deze is te vinden onder ‘Ave Maria’ of via deze link: https://www.moedervanvrede.be/Maria/brieven/

Ben jij al geabonneerd op het YouYube-kanaal van de Gemeenschap Moeder van Vrede?
Klik op de link hieronder die je doorstuurt naar ons YouTube-account en abonneer voor meer!

Beste Lezers,
Op Radio Maria werd gevraagd om de volgende info door te geven aan wie we kunnen bereiken:
Omdat de mensen niet naar publieke kerkdiensten kunnen gaan, worden er op Radio Maria extra zondagsmissen uitgezonden op zaterdagavond 18u15 en zondagavond 18u15.
Daarnaast worden zoals gewoonlijk uitgezonden: de zondagsmis om 10u en de weekmissen van maandag tot en met zaterdag om 9u.
Op Facebook kan men ook de missen van E.H. Andy Penne volgen.
Hoe Radio Maria beluisteren?
* Digitale radio: met DAB+radiotoestel
* Kabel TV: via telenet KANAAL 912
* Website: www.radiomaria.be
Internetradio: Radio Maria
Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Terwijl de priester(s) en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontmoeten in de heilige Communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering mee volgen, het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Kalender van de gemeenschap

Goede vrienden van onze Gemeenschap,
We houden jullie graag op de hoogte van wat er de komende weken te gebeuren staat om en rond onze Gemeenschap.
1. Gedurende de maand juli zijn er op zondag nog steeds drie eucharistievieringen: om 8 u., om 10 u. en om 18 u.
De voorwaarden (aantal mensen in de kerk, Communie op de hand,..) blijven gelijk.
2. Vanaf dinsdag 7 juli zijn onze gebedsuren een beetje anders: om 15 u. bidden we de rozenkrans en om 15.30 u. zijn er de vespers t.e.v. de H. Godelieve, en dit t.e.m. donderdag 30 juli.
3. De H. Godelieveprocessie (voorzien op zondag 12 juli) gaat niet door. Toch kunnen mensen om 16 u. terecht in onze abdijkerk voor een uurtje “bidden met de H. Godelieve”. Een gebedsuur met gebeden en overwegingen geïnspireerd op het leven van deze Vlaamse martelares, afgewisseld met een streepje muziek. Welkom.
4. Kinderen (8-12 jr.) die graag een drietal dagen op kinderkamp komen in de abdij zijn welkom op 28-29-30 juli. Meer info bij zr. Greta.

5. Hoe zullen de Welgezinde Dagen editie 2020 verlopen? Zo ziet het programma er (voorlopig) uit:
vrijdag 14 aug. 2020 om 20.30 u. geleide gebedswake met aanbidding die daarna de hele nacht in stilte doorloopt tot 7 uur ’s morgens.
Zaterdag 15 aug. 2020
9 u. lauden
10 u. conferentie door Br. René Stockman met als thema “Kies dan het leven” – apart programma voor kinderen en tieners –
12 u. picknick (zelf meebrengen)
14 u. rozenkrans
15 u. feestelijke Eucharistie t.e.v. O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming, gevolgd door ontmoeting met een stukje taart, koffie en wijn.
We doen een oproep aan alle bakmoeders om een taart te bakken en mee te brengen om dan te delen. Later op de avond voorzien we nog frietjes en een hotdog.
Alles zal buiten doorgaan, niet in een tent. Hou daar dus rekening mee …
Iedereen van harte welkom om deze hoogdag van Maria met de Gemeenschap te vieren.

Brieven uit de abdij 26 juni 2020

Goede vrienden van onze Gemeenschap,
Na een lange periode van stilte en “bidden in ons kot” nodigen we jullie weer uit om samen te komen op onze maandelijkse gebedsdag op de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 4 juli is juist een bijzondere dag, want 28 jaar geleden ging onze kleine gemeenschap van start in Meetkerke met br. Dirk, br. Alexander en zr. Greta. Enkele jaren later, in 1999, werd br. Alexander tot priester gewijd. Twee verjaardagen die we dankbaar in gebed zullen gedenken.

Hoe ziet het programma er uit?
Om 8.30 uur beginnen we met de lauden. Om 9 uur vieren we de Eucharistie, die tevens wordt uitgezonden op Radio Maria. Daarna bidden we de rozenkrans met korte meditaties. Vervolgens wordt het H. Sacrament uitgesteld en is er biechtgelegenheid (bij mooi weer zal er ook buiten mogelijkheid zijn). ’s Middags is er picknick (zelf meebrengen a.u.b.) in de cafetaria, zonder soep maar wel met koffie. Wie een ander drankje wil, kan dit bestellen. Bij mooi weer raden we aan om buiten te zitten op het terras. Na de middag om 14 uur is er zegen met het H. Sacrament en bidden we nog de droevige mysteries van de rozenkrans.

Enkele aandachtspunten
• Door de coronamaatregelen zijn de plaatsen in de kerk (nog steeds) beperkt: 24 in de kerk en 15 in de zijkapel. Wie geen plaats meer heeft binnen, kan een stoel nemen en buiten op het gras de gebedsdag meevolgen.
• Voor wie niet kan komen: de H. Mis wordt uitgezonden op Radio Maria.
• In gehoorzaamheid aan de Kerk vragen we om de H. Communie eerbiedig op de hand te ontvangen en onmiddellijk te nuttigen vóór u naar uw plaats terugkeert.
• Gelieve voor ’s middags zelf picknick mee te brengen. De Gemeenschap voorziet geen extra boterhammen.

Tot binnenkort,
de broeders en zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Er was eens… een grote sterke burcht in het noorden van Frankrijk. Daar werd in het jaar des Heren 1045 een lief meisje geboren. Het was net een prinsesje. Samen met haar oudere zusjes groeide ze op in het kasteel en ze werd een mooie jonge vrouw. En op een dag…

Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Heb je zin om drie dagen lang een onvergetelijk kamp te beleven? Schrijf je dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Info: 28, 29 en 30 juli 2020 – abdij ten Putte Abdijstraat 84 te 8470 Gistel – voor jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar – vrije bijdrage – meer info volgt.

Inschrijven bij zr. Greta (059-27.86.71) of zr.greta@gmail.com

Breng ook een bezoekje aan onze webpagina KINDERKAMP

Foto-impressie uit de abdij