Goede vrienden van onze Gemeenschap,

Nu we stilaan uit de lockdown komen, zal het weer mogelijk zijn elkaar te ontmoeten en samen te komen om Eucharistie te vieren, en dit vanaf zondag 14 juni. Hou wel rekening met het volgende:

1. Social distancing: 1 persoon per 10 m². Concreet voor onze abdij betekent dit dat er 24 personen in de kerk en 15 personen in de zijkapel kunnen. Mensen van hetzelfde gezin (bubbel) mogen wel samen zitten. De broeders en zusters van de Gemeenschap zullen in het koorgestoelte de H. Mis volgen.
2. Het ontvangen van de communie zal gebeuren op de hand voor iedereen, van op een veilige afstand. De gelovige die de H. Communie ontvangt, nuttigt onmiddellijk (vooraan bij de priester) en gaat dan pas terug naar zijn plaats.
3. Na de Eucharistie en na de aanbidding is het (nog) niet toegelaten om op het kerkplein samen te babbelen. Gelieve ook niet in de kerk te babbelen maar ze in stilte te verlaten.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden aan de Eucharistie op zondag deel te nemen, stellen wij het volgende voor:

1. Ga de eerste weken (tot aan de zomervakantie) zoveel mogelijk naar je eigen parochiekerk om de H. Mis te vieren. Als er (nog) geen Eucharistie gevierd wordt in je parochie, dan ben je uiteraard welkom bij ons.
2. Kom zoveel mogelijk op tijd, of liever: kom vóór tijd als je zeker wil zijn van een plaats in de kerk of zijkapel.
3. Als alle plaatsen in de kerk ingenomen zijn, kun je een tuinstoel nemen (er zullen enkele stapels klaar staan tegen de kerkmuur) en je op het kerkplein verspreiden om de H. Mis buiten te volgen. Er zullen luidsprekers buiten staan. Bij slecht weer kan je in ’t Putje zitten. Hou daarbij telkens voldoende afstand.
4. Op zondag 14, 21 en 28 juni zal er ook op zondagavond 18 uur een Eucharistie worden opgedragen in onze abdijkerk. Er zullen dus op deze zondagen drie heilige Missen zijn: om 8 uur, om 10 uur en om 18 uur. (br. Alexander draagt ook om 9 uur de H. Mis op in de kerk van Zevekote). Zo kunnen nog meer mensen deelnemen.

Tot binnenkort,
vader Bernard
en de hele gemeenschap Moeder van Vrede

Actueel

Alle brieven die we de afgelopen tijd naar jullie hebben geschreven, kan je nog steeds lezen op de pagina ‘Brieven uit de abdij’.
Deze is te vinden onder ‘Ave Maria’ of via deze link: https://www.moedervanvrede.be/Maria/brieven/

Ben jij al geabonneerd op het YouYube-kanaal van de Gemeenschap Moeder van Vrede?
Klik op de link hieronder die je doorstuurt naar ons YouTube-account en abonneer voor meer!

Beste Lezers,
Op Radio Maria werd gevraagd om de volgende info door te geven aan wie we kunnen bereiken:
Omdat de mensen niet naar publieke kerkdiensten kunnen gaan, worden er op Radio Maria extra zondagsmissen uitgezonden op zaterdagavond 18u15 en zondagavond 18u15.
Daarnaast worden zoals gewoonlijk uitgezonden: de zondagsmis om 10u en de weekmissen van maandag tot en met zaterdag om 9u.
Op Facebook kan men ook de missen van E.H. Andy Penne volgen.
Hoe Radio Maria beluisteren?
* Digitale radio: met DAB+radiotoestel
* Kabel TV: via telenet KANAAL 912
* Website: www.radiomaria.be
Internetradio: Radio Maria
Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Terwijl de priester(s) en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontmoeten in de heilige Communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering mee volgen, het gebed om geestelijke communie.

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Viering Hoogfeest van Maria op ons YouTube-kanaal

Kalender van de gemeenschap

Goede vrienden van onze Gemeenschap,
Het voorjaar en de zomer van 2020 zullen we niet gauw vergeten. Het is een verwarde tijd.
Maar laten we ons daardoor niet ontmoedigen. God is groter. Jezus heeft zonde en dood al overwonnen op het kruis. Volharden wij dan in ons gebed om te ontdekken dat God Liefde is en hoop geeft. Het kruis is niet het einde, maar de weg naar de verrijzenis en het  leven!  Laten we aan de wereld tonen dat wij – gelovigen – mensen van vreugde en hoop zijn.

Eucharistievieringen
Ook tijdens de maand augustus zullen er op zondag 3 heilige Missen zijn in de abdij, om 8 u., 10 u. en om 18 u.

Wat met de Welgezinde Dagen?
We hebben al eerder aangekondigd dat de Welgezinde Dagen – zoals we die in de afgelopen 5 jaar hebben georganiseerd  – door de coronacrisis NIET kunnen doorgaan. Héél jammer.

Het plan was er om deze vreugdevolle dagen te herleiden tot de avondwake op de vooravond (14 augustus – met nachtwake) en het hoogfeest van Maria op 15 augustus.

Maar omdat de maatregelen opnieuw strenger geworden zijn valt ook dàt in het water. De stad Gistel heeft alle evenementen – zelfs de kleinste – verboden. Dus concreet betekent dit dat wij niets mogen organiseren op 15 augustus.

Maar … niet getreurd!
In verbondenheid met elkaar kunnen we toch een hele mooie dag beleven op het hoogfeest van O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming. Het zal natuurlijk “anders” zijn, maar daarom niet minder diep.

Hoe dan?

Op de vooravond (14 aug.) is er om 20.30 u. een avondwake die we live stream zullen uitzenden op het internet. Via een link op onze site zul je met ons verbonden zijn in de kerk en de aanbidding live kunnen mee volgen.

Op 15 augustus zullen er – zoals op andere zondagen – drie eucharistievieringen zijn in de abdij: om 8 u., om 10 u. en om 18 u. en niet om 15 u. In de huidige omstandigheden kunnen er ongeveer 40 mensen binnen in de kerk, maar je kunt ook buiten op een stoel de H. Mis volgen. De Eucharistie van 10 uur zal tevens live stream uitgezonden worden, en die kun je dus via het internet volgen op de computer. (zie www.moedervanvrede.be)

In de namiddag, om 15 u. bidden we in de abdij de rozenkrans, gevolgd door de vespers op 15.30 u.

Maak er ook een feestelijke dag van! Begin alvast met het beeld van Maria thuis te versieren met een bloemetje. Als je kunt nodig enkele mensen uit (niet méér dan 5) en bied je Hemelse Moeder rozen aan door je gebed, in verbondenheid met onze Gemeenschap. Deel daarna je zelfgebakken taartje met je familie (en genodigden) bij een koffietje of een glaasje wijn. Het wordt ongetwijfeld een mooie en intense dag, samen in het gezin, met Maria in het midden!

Laten wij elkaar ondersteunen in het geloof. Ook al hebben we de indruk dat de Kerk, het geloof en het Kruis verpletterd zijn; door onze levenswijze kunnen we aan de wereld het tegendeel bewijzen. Straal hoop en vreugde uit; de vreugde dat we uiteindelijk verwacht worden in het Rijk der Hemelen, waar Jezus Koning is en Maria Koningin!

Van harte,
vader Bernard en de broeders & zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede.

Foto-impressie uit de abdij