Foto-impressie van de Welgezinde dagen 2019 

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’
(Lc 1:38)

Kalender van de gemeenschap

Van 1 – 8 december gaan br Dirk en zijn vriend Père Augustin Dunca uit Roemenië naar Ars voor een priesterretraite. Deze retraite wordt begeleid door pater Jacques Philippe van de Communauté des Béatitudes.

Donderdag 5 december: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Zaterdag 7 december: eerste zaterdag van de maand en gebedsdag vanaf 8.30u. Allen welkom.
’s Avonds van 20.30u-22u: aanbidding op de vooravond van het Mariafeest Maria Onbevlekt Ontvangen.

Zondag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen en tweede zondag van de advent. ’s Middags, van 12-13u is er het genade-uurtje. Na de H.Mis van 10u is er kans tot aanbidding en vanaf 12u zal het geleide aanbidding zijn. Allen hartelijk welkom om bij onze Hemelse Moeder te bidden en vele genaden te bekomen voor onszelf en de hele wereld.
Die dag is er om 15u een bijeenkomst voor jongeren van 16-30j die verlangen om de komende zomer naar Medjugorje te gaan tijdens het zomerfestival. Michiel Hillewaere en E.H. Servaas Bosch zijn de drijvende kracht en zullen het ook verder organiseren. Gelieve te mailen naar: 2020MEDU@gmail.com om te bevestigen of je op deze infodag aanwezig zal zijn.

Maandag 9 december : gebedsavond ‘Hulp der christenen’ om 19.30u in de abdij.
Dinsdag 10 december: gebedsgroep te Meetkerke met eucharistie en rozenkrans, om 19.30u.

Van 11-13 december houdt de Gemeenschap een adventsretraite.

Zondag 15 december: St Jozefskring. Mensen mogen hun kerststalletjes meebrengen om te laten zegenen op het einde van de Mis. Voor de St Jozefskring is er ook biechtgelegenheid.

Zr Greta zal weer meewerken met de kerstmusical o.l.v. Wim Copman, die dit met heel zijn hart doet, samen met de hele basisschool. Dit gaat door op vrijdag 20 dec en zaterdag 21 december in de Biekorf-Brugge.

Woe 25 december: Kerstdag. Allen welkom voor de H.Mis om 8u en om 10u.
Do 26 december: Tweede kerstdag, H.Mis om 9u.
Om 16u: Vlaanderen zingt : kerstliederen worden gezongen in de kerk, o.l.v. Raf Osaer van het Davidsfonds. Allen welkom om mee te zingen en daarna iets te drinken in de cafetaria.

Ook vrijdag 27 dec: H.Mis om 9uur.
Ma 30 december: gebedsgroep ‘Het Cenakel’ te Sente om 19u (uitzonderlijk op maandag!!)
Dinsdag 31 december: 22u: aanbidding uit dankbaarheid voor het voorbije jaar, tot middernacht.

1 januari: 00u30: H.Mis ter ere van de Moeder Gods, om zegen voor het nieuwe jaar. Allen welkom. Gevolgd door rozenhoedje en drankje in de cafetaria.
De heilige Mis is om 10u (niet om 8u!). De vespers zijn ook gewoon om 17.30u en niet om 15u!

Donderdag 2 januari: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Zaterdag 4 januari: Eerste eerste zaterdag van het nieuwe jaar! Allen welkom op deze gebedsdag! We mogen weer een heilige trekken voor het nieuwe jaar. Dit om 14.30u, na de rozenkrans.

Vrijdag 10 januari: Stille dag voor de Gemeenschap.
Maandag 13 januari: gebedsavond ‘Hulp der christenen’ om 19.30u in de abdij.
Dinsdag 14 januari: gebedsgroep te Meetkerke met eucharistie en rozenkrans, om 19.30u

Zondag 19 januari: St Jozefskring met wafelbak.
Zondag 26 januari: vrijwilligersfeest na de vespers.

Di 28 januari: gebedsgroep te Sente (19u)

zaterdag 1 febr: gebedsdag
20.30u-22u: aanbidding op vooravond van Maria Lichtmis.
zondag 2 febr: O.L.Vrouw Lichtmis. Er wordt ook een lichtprocessie gehouden, voor elke eucharistieviering. (8u en 10u)

Do 6 febr: eerste donderdag van de maand en een hele dag kans tot Aanbidding, van 10-22uur. Van 21u-22u is er geleide aanbidding met de mysteries van het Licht en muziek.

Actueel