De Heer is waarlijk opgestaan!

Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.’
(1Kor 15:21)

Actueel

Beste leden van ons tijdschriftje,
Een tijdje geleden hebben we problemen gehad met onze computer waardoor we uw adres niet meer kunnen terugvinden. Indien u graag ons tijdschriftje verder per mail wenst te ontvangen, gelieve te mailen naar zr.annelies.mvv@gmail.com. Zo kunnen we u weer in het bestand steken.
Dank voor uw begrip!

Van 18 tot 27 mei 2019 met de bus naar Garabandal – Fatima, o.l.v. Br Robert, met stopplaatsen in Bouchard, Limpias, Santarem, Lissabon, Zaragossa en Barbasto, Rocamadour. Meer info bij br Robert op het nummer 059/ 27 86 71. Van harte welkom!

Dit jaar kunnen de kinderen die zich voorbereiden om hun eerste communie weer naar de abdij komen om wat extra catechese te krijgen bij zr Greta.

Er is ook wat spel, en activiteiten en ook gebed. Breng dus je sportschoenen ook mee.

1) zaterdag 9 maart

2) zaterdag 13 april

3) zaterdag 11 mei

Telkens van 10.30u tot 16u. Breng ook je picknick mee en iets om te drinken. Ook kleurpotloden en een pen…. en een groot hart natuurlijk dat verlangt om Jezus te mogen ontvangen!

Schrijf je vlug in bij zr Greta!

Ook dit jaar kunnen we verlangend uitzien naar de zomermaanden. Leg vlug de data vast voor de WEL-GEZIN-DE DAGEN:
à van 12 augustus (’s avonds) tot en met 15 augustus

We hebben nu al de eer om jullie Elly en Rickert aan te kondigen op 12 augustus. Een aan te bevelen avond! Nodig dus je buren uit, je vrienden, je klasgenoten, collega’s,…. want het wordt onvergetelijk mooi!

Verder hebben we een belangrijke spreker aan te kondigen: Mevr. Gabriele Kuby, een Duitse sociologe, gespecialiseerd in de schoonheid van de schepping van man en vrouw. Ze doorprikt de ideologieën van de gendertheorie die nu in onze westerse streken hoogtij viert. Het zal iedereen boeien, die probeert in de waarheid van het katholieke geloof te leven…

Kalender van de gemeenschap

Donderdag 4 april: aanbidding van 10-22u, met laatste uurtje, geleide aanbidding

Zaterdag 6 april: Gebedsdag op de eerste zaterdag van de maand.

maandag 8 april: gebedsgroep Hulp der christenen bij ons in de abdijkerk (19u30)

Dinsdag 9 april: gebedsgroep te Zeebrugge

Woe 10 april: vormelingen uit Beerst/Vladslo/Esen komen naar de abdij

zaterdag 13 april: Tweede beurt van de eerste communiecatechese
(10.30u-16u)

GOEDE WEEK

Zondag 14 april: Palmzondag, met palmwijding. Tijdens de H.Mis van 10u wordt er ook een palmprocessie gehouden. Het passieverhaal wordt voorgelezen.

maandag 15 april: biechtviering om 18.30u. Geleide avond, met kans tot persoonlijke biecht

woe 17 april: vormelingen uit Eernegem komen

TRIDUÜM
Mensen die graag overnachten om de gebedsmomenten intenser te kunnen beleven en in stilte te verblijven, kunnen zich wenden tot zr Annelies. De plaatsen zijn beperkt. Gelieve tijdig in te schrijven.

WITTE DONDERDAG – 18 april

– géén H.Mis in de ochtend!
Laatste avondmaal om 18.30u, met voetwassing. Daarna processie naar het rustaltaar om de Heer te aanbidden, met geleide meditaties uit de afscheidsrede van de H.Johannes – tot middernacht

GOEDE VRIJDAG – 19 april

– géén H.Mis die dag!

15u: kruisweg + 1ste dag van de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

20u: kruishulde, met communiedienst. Het passieverhaal wordt voorgelezen en ook de universele voorbeden worden gebeden. Mogelijkheid om het kruis te vereren.

STILLE ZATERDAG – 20 april

– géén H.Mis in de ochtend!

20u: wake met Maria: geleide rozenkransgebed

21u: paaswake: met wijding van het vuur en het water; met voorlezing uit 4 bijbelse lezingen, met hernieuwing van de doopbeloften… En het zingen van alleluia’s omwille van Jezus’ verrijzenis uit de doden! Allen welkom!

PASEN – 21 april

H.Mis om 8u en hoogmis om 10u. In de namiddag 15u: rozenkrans en vespers + kort moment van aanbidding. Allen welkom!

PAASMAANDAG – 22 april

De hele week (van 22 april tot en met 27 april is de Mis om 9uur!!!)

Donderdag 25 april : OKRA Oostakker komt

Zondag 28 april: St Jozefskring! (niet op Pasen) Het is ook Barmhartigheidszondag. Na de Mis van 10u is er aanbidding met meditaties uit het dagboek van de H. zuster Faustina. Ook biechtgelegenheid.

Dinsdag 30 april: gebedsgroep het Cenakel te Sente

Donderdag 2 mei: Aanbiddingsdag van 10-22u

zaterdag 4 mei: gebedsdag, eerste zaterdag.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden