Moeder van Vrede

Gemeenschap

Welkom beste bezoeker,

Je bent van harte welkom op de nieuwe site van onze religieuze gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn blij dat je even tijd maakt om met ons kennis te maken.

We  hebben geprobeerd een overzichtelijk beeld te brengen van wie we zijn en wat we doen. Hopelijk geraak je wat wegwijs uit de aangeboden informatie.

Onze bedoeling met deze site is om vele mensen op een vlotte manier te kunnen bereiken. Op een eigentijdse wijze leren jullie ons beter kennen en blijven jullie op de hoogte van onze activiteiten. Deze zijn te vinden bij ‘actueel’ en in de kalender.

Maar ook willen we mensen op deze manier in contact brengen met onze manier van leven en bidden. Zo willen we, met de hulp van Maria en de kracht van de heilige Geest, meehelpen aan de nieuwe evangelisatie en getuigen van het christelijke geloof.

Jullie reacties, bedenkingen en suggesties om deze site nog beter en aantrekkelijker te maken, zijn welkom: mail ze ons gerust door, we zouden er blij mee zijn.

De Gemeenschap Moeder van Vrede

Bid met ons

Gedachte om even bij stil te staan

‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’
(Lc 3:22)

Actueel

Charismatische gebedsavond met eucharistieviering in de abdij ‘Ten Putte’ bij de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel.

Lofprijzing en dankgebed
Bidden rond het Schriftwoord
Voorbeden
Aanbidding

Maandag 12 november 2018             Maandag 10 december 2018
Maandag 14 januari 2019                  Maandag 11 februari 2019
Telkens om 19u30

Contactadres: Luc en Monique Depreitere-Knockaert, tel. 051 580077

18-27 mei 2019 met de bus naar Garabandal – Fatima, o.l.v. Br Robert, met stopplaatsen in Bouchard, Limpias, Santarem, Lissabon, Zaragossa en Barbasto, Rocamadour. Meer info bij br Robert op het nummer 059/ 27 86 71. Van harte welkom!

De Sint-Jozefskring van januari met wafelbak gaat door op zondag 20 januari 2019 (3e zondag) en niet op zondag 13 januari 2019 zoals per vergissing vermeld werd in ons contactblaadje.

Kalender van de gemeenschap

Op dinsdag 1 januari is er H.Mis om 10u. Er zijn geen vespers om 15u30 , wel om 17.30u.

Donderdag 3 januari: Eerste donderdag: Aanbidding van 10-22u, en van 21-22u geleide aanbidding. Allen welkom!

Zaterdag 5 januari: eerste zaterdag, gebedsdag, met kiezen van onze jaarheilige (14.30u)

Ma 14 januari: gebedsgroep Hulp der Christenen, om 19.30u in de abdij.

Di 15 januari: gebedsgroep te Zeebrugge.

De Sint-Jozefskring van januari met wafelbak gaat door op zondag 20 januari 2019 (3e zondag) en niet op zondag 13 januari 2019 zoals per vergissing vermeld werd in ons contactblaadje.

zondag 27 januari: feestje voor de vrijwilligers, die van dichtbij ons geholpen hebben het voorbije jaar, waarvoor hartelijk dank! Al de anderen die ons ook helpen in “geestelijke en tijdelijke noden”, willen we met ons gebed danken opdat jullie veel zegen mogen ontvangen!

Di 29 januari: gebedsgroep te Sente.

Zat 2 febr is het Lichtmis èn gebedsdag! Wat mooi om dit samen te kunnen vieren! De H.Mis is om 9u en er is kaarsjesprocessie.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden