Goede vrienden van onze Gemeenschap

Wij wensen jullie van harte een zalig en gezegend nieuwjaar toe !

Op Kerstmis brengt Jezus ons vrede, toekomst en zegen. Mocht dit ons elke dag van 2022 vervullen van een diepe vreugde!

De eerste zaterdag van januari viel dit jaar op 1 januari en daarom was er geen gebedsdag. Het ontvangen van een heilige voor 2022 zullen we verplaatsen naar de volgende gebedsdag op 6 februari 2022 in de namiddag.

Voor de St.-Jozefskring zal de georganiseerde wafelbak in op 16 januari niet doorgaan zoals gewoonlijk. We zoeken nog naar een alternatief en we houden jullie zeker op de hoogte.

Goede vrienden, laten  we in deze tijd moed houden en onze vreugde en hoop niet verliezen. Maria zei op Kerstmis:
“Open u voor het gebed want de vruchten van het gebed zijn de vreugde en het geloof. Zonder deze vruchten kunt ge niet leven. Breng de zegen die wij u vandaag geven naar uw families, en verrijk het hart van allen die gij ontmoet, zodat ze de genade zouden voelen die gij ontvangen hebt.”

Dank u wel voor uw verbondenheid in het gebed!
Van harte en tot ziens,
de broeders en zusters van de Gemeenschap Moeder van Vrede

Actueel

Kalender van de abdij

Zaterdag 1 januari, NIEUWJAAR en meteen eerste zaterdag van de maand! Om 00.30u ’s nachts is er de eerste Mis ter ere van de Moeder Gods. WELKOM. Daarna bidden we het eerste rozenhoedje van het jaar. Nadien is iedereen welkom om iets te komen drinken in de cafetaria.

Zaterdagmorgen is er enkel en alleen H.Mis om 10u: deze geldt als Mis voor de eerste zaterdag. Daarna is er ook biechtgelegenheid. Omwille van Nieuwjaardag is er geen rozenkrans om 15u en geen vespers om 15u30.

Zondag 2 januari: Feest van de Openbaring of Driekoningen : 10u: H.Mis. In de namiddag wordt de rozenkrans gebeden om 15u en de vespers gezongen om 15.30u.

Maandag 10 januari: gebedsgroep ‘Hulp der Christenen’ : H.Mis om 19u30.

Dinsdag 11 januari: gebedsgroep gaat door in de kerk te Meetkerke : 19u30 rozenkrans en om 20u H.Mis.

Vrijdag 14 januari: Stille dag voor de Gemeenschap.

Zondag 16 januari: St Jozefskring met de gebruikelijke wafelbak. Graag inschrijven!

Dinsdag 25 januari: gebedsgroep ‘Het Cenakel’ te Sente om 19u..