Kinderkamp

Home/Kinderkamp

Om de twee jaar organiseert onze gemeenschap tijdens de zomermaanden een kamp voor kinderen tussen 8 en 13 jaar. Een spetterende driedaagse in een sfeer van spel, gebed, musiceren en samen plezier maken.

Het volgende kinderkamp gaat door in de maand augustus 2016

 

Een kamp bij een religieuze gemeenschap
Rond een bijbels thema, b.v. Jozef, de dromenkoning, de profeet Daniël, …
Zo leren we de bijbel beter kennen.
We bidden samen iedere dag (rozenkrans, eucharistie, aanbidding,…)

 

Een kamp vol muziek
We spelen ook muziek: op je eigen muziekinstrument, orff- instrumenten of slagwerk, en dit met medewerking van échte muzikanten.
Elke dag worden ook leuke liedjes samen gezongen (koor).

 

Een kamp vol spel en vriendschap
Alle spelletjes worden zoveel mogelijk ingekleed in het thema.
Bosspel, speurtocht, opdrachtenspel, naar zee, quiz, … en nog zoveel meer.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden