Tienerweekends

MEE-LEEFWEEK in onze abdij

een poosje in de abdij bij de broeders en de zusters….

Eventjes weer herbronnen bij de Heer…?
in vakantie- of bloksfeer…?
Stil worden in gebed
of delen, crea, uitstap … ’t is geen belet

wanneer?  woe 28 dec’17 om 16u tot en met ma 1 januari 2018 (slot met de Mis van 10u)

waar? Abdijstr 84 – 8470 Gistel bij de Gem. Moeder van Vrede

Voor wie? voor studenten en voor jongvolwassenen

Programma?

Er wordt een mooi programma uitgewerkt waar we in twee ‘groepen’ zullen werken.
1) een 4 à 5-tal studenten die we de kans willen geven om in een geest van gebed te kunnen studeren. Ze krijgen een kamertje met bureau’tje en er zal voor hen gekookt worden. Ze  worden vriendelijk uitgenodigd om de H.Mis te volgen en de aanbidding om zo ook al hun studies aan de Heer en Maria toe te vertrouwen.

2) jongvolwassenen (20+) die hun tijd zinvol willen gebruiken: gebed, onderricht, schilderen, crea, uitstap, delen, ontmoeting, zingen, koken, werkje… tijd voor stilte… om hun leven aan de Heer toe te vertrouwen en de H.Geest te vragen voor onderscheiding op hun verdere levenswandel in keuzes en beslissingen die ze moeten nemen…

Eind jaar…
Op 31 dec sluiten we ook het oude jaar af met een mooie Aanbiddingsavond. We danken voor alles wat we het voorbije jaar mochten ontvangen in ons leven… Het nieuwe jaar willen we vol vertrouwen aan God geven opdat Hij met ons mag doen wat Hij wil. Dit doen we met een nachtmis. Het is zeker zinvol om dit met ons mee te vieren.

nodig?

– bijbel
– schrijfgerief
– lakens en handdoeken
– toiletgerief
– warme trui
– werkkleren en -schoenen

– een groot en open hart!!

wij zorgen voor alles voor de maaltijden
Na inschrijving zullen we nog laten weten of je misschien iets meer nodig hebt ivm de crea of andere activiteiten.

Inschrijven?

Graag inschrijven voor 10 december 2017 bij  zr.annelies.mvv@gmail.com
en vermeld erbij of je student bent of niet.

Ter info

– de studenten die tijd ‘over’ hebben en een namiddag bijv willen meedoen met de “meelevers’  kunnen dit ook.

– de kamers zijn beperkt…. dus schrijf je snel in

We bidden ondertussen voor ieder van jullie!

We wensen jullie een gezegende adventstijd toe, op weg met Maria om Jezus te mogen ontvangen, ontmoeten en aanbidden….

Zr Annelies, Zr Leen
en alle broeders en zusters