Eerste Communie

Home/Eerste Communie

Op initiatief en op vraag van enkele ouders, organiseren wij ieder jaar een drietal zaterdagen voor catechese in voorbereiding van de eerste H. Communie.

Enkele gezinnen – binnen en ook buiten ons bisdom – die een echt christelijke opvoeding willen geven thuis, stelden ons voor of we bereid waren een aanvullende en gelovig-religieuze catechese te geven voor hun kleinen die hun eerste communie zullen doen.

Er is soms wel wat teleurstelling bij onze jonge gelovige gezinnen wat betreft de schoolcatechese op dit vlak. De “magere” inhoud voldoet de ouders niet en daarom zien ze uit naar een frisse, kinderlijke aanbreng maar die toch diep gelovig gefundeerd is. Gelovige ouders willen een gelovige inhoud van de catechese voor hun kinderen. Dat is hun goed recht!

Ook dit jaar 2019 geeft zuster Greta catechese aan de kindjes die zich willen voorbereiden om Jezus voor het eerst in hun hartje te ontvangen.

Daarom komen we drie keer samen, telkens op een zaterdag. Dan zullen we meer leren over Jezus, over de eucharistie, over het leven van een christen… en we zullen natuurlijk ook wat buiten spelen en plezier maken.
En ook zullen we Jezus heel dankbaar zijn omdat Hij bij ons wil komen.
Dit doen we dan in het gebed, dicht bij Jezus.

Wanneer komen we samen?
1) zaterdag 9 maart
2) zaterdag 13 april
3) zaterdag 11 mei
telkens van 10.30 uur tot 16.00 uur.

De ouders kunnen gerust een tiental minuutjes vroeger komen
om met de kindjes mee te bidden in de kerk.

Wat breng je mee?
een rugzakje met …
· kleurpotloden
· picknick voor ’s middags (boterhammetjes, een drankje, een stukje fruit en een koekje) Soep is voorzien.
· speelschoenen die vuil mogen worden
· een open hartje om Jezus beter te leren kennen en graag te zien, en ook de andere kindjes natuurlijk!

Deze catechese wordt gegeven vanuit het hart van Maria dat bekommerd is om de gelovige opvoeding van al haar kinderen.

Inschrijven kan via een mailtje aan zr. Greta info@moedervanvrede.be 

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden