Op initiatief en op vraag van enkele ouders, organiseren wij ieder jaar een drietal zaterdagen voor catechese in voorbereiding van de eerste H. Communie.

Enkele gezinnen – binnen en ook buiten ons bisdom – die een echt christelijke opvoeding willen geven thuis, stelden ons voor of we bereid waren een aanvullende en gelovig-religieuze catechese te geven voor hun kleinen die hun eerste communie zullen doen.

Er is soms wel wat teleurstelling bij onze jonge gelovige gezinnen wat betreft de schoolcatechese op dit vlak. De “magere” inhoud voldoet de ouders niet en daarom zien ze uit naar een frisse, kinderlijke aanbreng maar die toch diep gelovig gefundeerd is. Gelovige ouders willen een gelovige inhoud van de catechese voor hun kinderen. Dat is hun goed recht!

Ook dit jaar 2021 geeft zuster Greta catechese aan de kindjes die zich willen voorbereiden om Jezus voor het eerst in hun hartje te ontvangen.

Daarom komen we drie keer samen, telkens op een zaterdag. Dan zullen we meer leren over Jezus, over de eucharistie, over het leven van een christen… en we zullen natuurlijk ook wat buiten spelen en plezier maken.
En ook zullen we Jezus heel dankbaar zijn omdat Hij bij ons wil komen.
Dit doen we dan in het gebed, dicht bij Jezus.

Wanneer komen we samen?
1) zaterdag 27 februari 2021
2) zaterdag 27 maart 2021
3) zaterdag 24 april 2021
telkens van 10.30 uur tot 16.00 uur.

De ouders kunnen gerust een tiental minuutjes vroeger komen
om met de kindjes mee te bidden in de kerk.

Wat breng je mee?
een rugzakje met …
· kleurpotloden
· picknick voor ’s middags (boterhammetjes, een drankje, een stukje fruit en een koekje) Soep is voorzien.
· speelschoenen die vuil mogen worden
· een open hartje om Jezus beter te leren kennen en graag te zien, en ook de andere kindjes natuurlijk!

Deze catechese wordt gegeven vanuit het hart van Maria dat bekommerd is om de gelovige opvoeding van al haar kinderen.

Inschrijven kan via een mailtje aan zr. Greta,  zr.greta@gmail.com