Tot de Mariakring behoren de mensen die zich meer willen engageren rondom de gemeenschap. Je kunt het vergelijken met een “derde orde”. Zij houden zich aan een leefregel die zij thuis beleven, dit in diepe verbondenheid met de gemeenschap. Zij komen één keer per trimester samen voor gebed, onderricht, planning en inzet.

 

Wat houdt deze leefregel in ?

Dagelijks:
persoonlijk morgengebed
één rozenhoedje, waarvan één tientje voor de heiliging en de groei van de gemeenschap
gezinsgebed (b.v. ’s avonds)

Wekelijks:
Naast de zondagsmis nog minimum tweemaal eucharistie vieren tijdens de week.
Op vrijdag een sobere dag: matigheid in eten, drinken, TV-kijken, …
Iedere zaterdag: toewijding aan Maria.

Maandelijks:
het sacrament van de biecht ontvangen
tenminste een half uur bijbellezing doen (dit eventueel over verschillende dagen verspreiden)
deelnemen aan het gebed op de eerste zaterdag in de gemeenschap
één uur aanbidding doen
een stuk van uw bezit delen ten gunste van één of ander goed werk

Jaarlijks:
een retraite doen van drie dagen (of een bedevaart doen)

Wie kan daarbij aansluiten ?
Alle mensen (jong, oud, gehuwd, celibatair, alleenstaand, als gezin,…) die zich meer met de gemeenschap willen verbinden door gebed en inzet en zich willen houden aan een eigen leefregel thuis.

Hoe verloopt de aanvraag en de opname in de Mariakring ?
1. Wie overweegt om aan te sluiten bij de Mariakring, neemt contact op met de verantwoordelijke van de Gemeenschap (E.H. Bernard Debeuf). Je krijgt dan -na een gesprek – een aanvraagformulier.
2. Vul dit aanvraagformulier in voor het beginnen van een proeftijd, die begint op de eerstvolgende eerste zaterdag van de maand.
3. De proeftijd duurt minimum drie maanden.
4. Na de proeftijd is er een evaluatie van de beleving van de leefregel, samen met de verantwoordelijke van de gemeenschap.
5. Op het eerstvolgende feest van de gemeenschap op 15 augustus, tijdens de eucharistie, wordt het engagement publiek uitgesproken en de belofte ondertekend.
6. Ieder jaar, op 15 augustus, wordt het engagement hernieuwd.

Tekst van de belofte
Ik, (naam), wil toetreden tot de Mariakring van de Gemeenschap Moeder van Vrede en beloof hierbij voor de H. Drie-ene God en voor de hele gemeenschap trouw en volledig de leefregel na te volgen. Ik verbind mij hiertoe voor een periode van één jaar. Dit wil ik doen onder de bescherming en de hulp van Maria, de Moeder van Vrede, in nederige dienstbaarheid en in gehoorzaamheid aan de H. Kerk, vertegenwoordigd door de herder van deze gemeenschap.

 

Mariakringgistel