JA, we zijn “wel-gezin-d” op 12, 13, 14 en 15 augustus 2019 en we schrijven graag in!

Uw naam

Uw adres

Woonplaats

Postcode

Land

Uw telefoon/GSM

Uw e-mail

Naam van de kinderen + leeftijd
Jongeren en kinderen die inschrijven worden verwacht aan het programma deel te nemen.

Overnachtingen
ik/ wij slapen thuis, B&B of hotelik/wij slapen in eigen tentik/wij slapen in een gedeelde tentik/wij slapen bij een gastgezin in de buurt en hebben eigen vervoerik/wij slapen bij een gastgezin in de buurt en hebben GEEN eigen vervoer

Aantal personen:

Duid aan wat voor jou van toepassing is:
12 augustus overnachten
13 augustus ontbijtmiddagmaaleigen picknickavondmaalovernachten
14 augustus ontbijtmiddagmaaleigen picknickavondmaalovernachten
15 augustus ontbijtmiddagmaaleigen picknickfoodstands

Kostprijs: Om IEDEREEN de kans te geven aan deze driedaagse deel te nemen, hebben we geopteerd om geen vaste kostprijs voorop te stellen. We rekenen er op dat de Goddelijke Voorzienigheid ons zal bijstaan. Bij het beeld van de H. Jozef zal een offerblok staan en daarin kun je een vrije bijdrage deponeren. Je kunt ook een bedrag overschrijven op BE04 4783 3581 2131 met vermelding “welgezinde dagen”. HARTELIJK DANK voor je financiële steun!

Opmerkingen